Dalykas Egzamino tipas Egzamino įvertinimas Mokymosi lygis Metinis pažymys
PAAIŠKINIMAS:
A - išplėstinis kursas (A lygis)
B - bendrasis kursas (B lygis)
S - tikslinis kursas (S lygis)