Dalykas Egzamino tipas Egzamino įvertinimas Mokymosi lygis Metinis pažymys
Matematika -
Lietuvių k. -
Geografija -
Istorija -
PAAIŠKINIMAS:
A - išplėstinis kursas (A lygis)
B - bendrasis kursas (B lygis)
S - tikslinis kursas (S lygis)

Papildomi balai

Atitinkamai skiriama 0; 1; 2 balai.
Atitinkamai skiriama 0; 1; 2 balai.
Šalies ir tarptautinių olimpiadų I vietų laimėtojai, meno krypties šalies ir tarptautinių konkursų I vietų laureatai.
Šalies ir tarptautinių olimpiadų II vietų laimėtojai, meno krypties šalies ir tarptautinių konkursų II vietų laureatai.
Šalies ir tarptautinių olimpiadų III vietų laimėtojai, meno krypties šalies ir tarptautinių konkursų III vietų laureatai.