Dalykas Egzamino tipas Egzamino įvertinimas Mokymosi lygis Metinis pažymys
Biologija -
Lietuvių k. -
Chemija arba matematika
PAAIŠKINIMAS:
A - išplėstinis kursas (A lygis)
B - bendrasis kursas (B lygis)
S - tikslinis kursas (S lygis)

Papildomi balai

Atitinkamai skiriama 0; 1; 2 balai.
Atitinkamai skiriama 0; 1; 2 balai.