Mokymo programos
Skrydžių valdymas
Valstybinis kodas: 612H41002
Kodas pagal ISCED: 51184
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos skirta parengti skrydžių vadovus, gebančius organizuoti skrydžius, stebėti oro sąlygas, pranešti orlaivių pilotams skrydžių maršrutus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji skrydžių vadovai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus (anglų kalbą, matematiką, fiziką, chemiją, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, elektrotechniką, teorinę mechaniką, žmonių saugą, teisę, vadybą, karinį rengimą ir kitus dalykus) ir specialaus lavinimo dalykus (skaitmeninės elektronikos pagrindus, elektrines grandines ir signalus, termodinamiką ir šilumokaitą, skraidybą, aviacinę meteorologiją, radionavigacijos metodus, aeronavigaciją, radiolokacijos pagrindus, SV ryšio frazeologiją lietuvių ir anglų kalba, skrydžių valdymo centro įrenginius, skrydžio valdymo ryšio sistemas, radionavigacines sistemas, skrydžių valdymo teoriją, orlaivių konstrukciją ir kitus dalykus).
Praktinės studijos vyksta keliais etapais: skrydžių valdymo aerodrominė praktika, skrydžiai lėktuvo treniruokliu, skrydžių navigatoriaus praktika. Praktinių studijų trukmė – 16 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami specialios ryšio, navigacinės, kompiuterinės technikos valdymo, skrydžių organizavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamaisiais egzaminais. Baigusieji gauna transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Baigus skrydžių valdymo studijų programą, studijas galima tęsti skrydžių valdymo specialiosiose profesinėse studijose.
Skrydžių valdymo programa skirta tinkamos sveikatos būklės asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti skrydžių vadovais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Transporto inžinerijos bakalauro laipsnis reikalingas norint dirbti transporto inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs transporto inžinerijos bakalauro laipsnį, turi:
- gebėti palaikyti radijo ir (arba) radarinį ryšį su orlaiviu, nukreipti orlaivį pagal maršrutą arba į oro uostą, pateikti orlaiviams tikslius nurodymus dėl nusileidimo ar pakilimo, teikti tikslią informaciją apie oro sąlygas, užtikrinti tinkamų atstumų tarp orlaivių išlaikymą, valdyti neįprastas situacijas, pavojus, neplanuotus skrydžius;
- žinoti oro teisę, oro eismo organizavimą, skrydžių pagal prietaisus taisykles, oro vežimų vadybą, tarptautinius civilinės aviacijos normatyvus, skrydžių saugos reikalavimus, oro uostų signalinių sistemų konstrukciją ir veikimo principus, skrydžių valdymo ryšio, radiolokacines ir kompiuterines sistemas, jas sudarančius prietaisus ir jų valdymo principus, radionavigacijos metodus, skrydžių valdymo teoriją, labai gerai mokėti aviacinę anglų kalbą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas, turėti gerą orientaciją ir gerą reakciją, būti emociškai stabiliu ir mandagiu.
Transporto inžinerijos bakalauro laipsnį galima įgyti universitetuose.
Norintieji siekti transporto inžinerijos bakalauro laipsnio turi būti įgiję vidurinį išsilavinimą, turėti III klasės sveikatos pažymėjimą, išlaikyti profesinio tinkamumo ir fizinio pasirengimo testus.
Įgiję skrydžių vadovo kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos ir tarptautiniuose skrydžių valdymo centruose civilinėje ir karinėje aviacijoje. Jie gali tęsti studijas skrydžių valdymo specialiosiose profesinėse studijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju