Mokymo programos
Transporto inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612E20002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti transporto darbuotojus, išmanančius transporto sistemos struktūrą, jos elementus ir sąveiką, logistiką, transporto priemonių ir transporto technologinių įrenginių teorinius ir konstrukcinius principus, parinkimo, eksploatavimo, konstravimo būdus ir metodus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji transporto inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus (ekonomiką, vadybą, logistiką, mechaniką, elektronines, hidraulines ir pneumatines valdymo sistemas, projektavimo pagrindus) ir specialybinius dalykus (vidaus degimo variklius, automobilius, vagonus ir lokomotyvus, eismo saugą, krovos darbų mašinas, degalinių, talpyklų ir vamzdynų technologinius įrenginius, transporto priemonių dinamiką)..
Praktinės studijos vyksta dviem etapais, atliekant dvi gamybines praktikas. Praktinių studijų trukmė – 11 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami transporto priemonių valdymo, jų priežiūros ir remonto bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus transporto inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Transporto inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti transporto inžinieriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti transporto inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti nustatyti ir analizuoti transporto priemonių ir technologinių įrenginių eksploatacines charakteristikas, atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas, kūrybiškai panaudoti įgytas žinias ir įgūdžius, planuoti, koordinuoti, rengti ir įgyvendinti techninius transporto projektus, išmanyti, analizuoti ir įgyvendinti naujoves, gebėti taikyti fundamentalius modeliavimo ir optimizavimo pagrindus, sprendžiant taikomąsias transporto inžinerijos problemas ;
- žinoti transporto sistemos struktūrą, jos elementų sąveiką, logistiką, studijuojamos transporto rūšies (kelių transporto, geležinkelių transporto, technologinio transporto) sistemas, jų raidos tendencijas, transporto priemonių naudojimo specifiką ir optimalias sąlygas, klasikines ir šiuolaikines transporto technologijas, aplinkos apsaugos ir eismo saugos problemas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal transporto inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti transporto inžinerijos kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti transporto inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti specialistais, ekspertais ir konsultantais transporto priemonių ir transporto technologinių įrenginių eksploatavimo, remonto, priežiūros, techninių apžiūrų įmonėse, transporto infrastruktūros įmonėse, kelių policijoje, draudimo ir kitose įmonėse bei įstaigose, susijusiose su sausumos transportu, taip pat gali tęsti studijas magistrantūroje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

Seniai matytas
2009-07-28

Jei ka mano skype donatazzzz1

Seniai matytas
2009-07-28

vgtu transporto inzinieriai ir inzinieres susipazinkim? ;D