Mokymo programos
Inovatyvioji gamybos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H70003
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Inovatyvios gamybos inžinerijos studijų programos paskirtis rengti pažangiausius gamybos inžinerijos objektų kūrėjus, kurie turės profesionalų inžinerinį išsimokslinimą, mokės ieškoti naujų galimybių tobulinti jau gaminamą produktą ar kurti visiškai naują, gebės taikyti naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, supras kūrybinio projektavimo principus ir procesus bei mokės juos taikyti. Inovatyvios gamybos inžinerijos specialistai gerai išmanys gaminio dizainą, šiuolaikines medžiagas, technologinio proceso kūrimą ir sukurto produkto gamybos valdymą bei marketingą, gebės dirbti savarankiškai ir atsakingai, planuoti savo darbą, kelti savo profesinę kompetenciją, mokantys visą gyvenimą argumentuotai ginti savo nuomonę bei iniciatyviai priimti reikalingus sprendimus. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir darbdaviais bakalaurų baigiamiesiems darbams yra parenkamos Lietuvos pramonei aktualios temos bei realus praktiniai uždaviniai.
Ši specialybė labai paklausi darbo rinkoje Lietuvoje ir Europoje, kadangi vystantis pramonei, techninio išsilavinimo inžinerinio personalo trūksta. Studentai, norintys dalį studijų laiko (pusę metų ar metus) skirti studijoms užsienyje, gali studijuoti pasirinktame užsienio univesitete pagal mainų programą ERASMUS. Studijų užsienyje metu studentams mokama ERASMUS stipendija, kurios užtenka pragyvenimui užsienyje.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: 2 savaičių trukmės pažintinė praktika ir 8 savaičių trukmės gamybinė praktika. Praktikos metu studentas asmeniškai dalyvauja įmonės veikloje, susipažįsta su įmonės veiklos sritimis, tikslais, projektavimo darbais, įmonės kokybės vadyba, gamybos organizavimu, produkcijos realizavimu ir pats dalyvauja šioje veikloje.
Studijų programa baigiama 12 savaičių trukmės baigiamuoju darbu. Baigiamiesiems darbams parenkamos Lietuvos ūkiui aktualios temos ir sprendžiami realūs praktiniai uždaviniai. Po gynimo baigusiąjam suteikiamas gamybos inžinerijos bakalauro laipsnis.
Baigus "Inovatyvioji gamybos inžinerija" studijų programą, studijas galima tęsti studijuojant inžinerijos ar vadybos krypties magistrantūros programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija, įgyta baigus inovatyviosios gamybos inžinerijos programą, reikalinga norint dirbti technologo arba inžinieriaus darbą rinkos sektoriuose, susijusiuose su gaminių iš metalinių ir nemetalinių medžiagų konstravimu, gamybos procesų projektavimu ir organizavimu, gautos produkcijos kokybės užtikrinimu ir realizavimu.
Asmuo, įgijęs gamybos inžinerijos bakalauro laipsnį įgyja šias funkcines kompetencijas:
- gebėti profesionaliai analizuoti medžiagų ir suvirinimo technologijos problemas, nagrinėti medžiagose vykstančius struktūros ir savybių pokyčius;
- gebėti atlikti pagamintos produkcijos kokybės įvertinimą, eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis;
- mokėti skaičiuoti ir projektuoti suvirintąsias konstrukcijas, parinkti racionalius jungimo procesus, naudojamas medžiagas ir įrenginius;
- gebėti automatizuoti ir robotizuoti gamybos procesus;
šias pažintines kompetencijas:
- gebėti formuluoti ir spręsti technologines problemas;
- žinoti medžiagų sandarą ir mechanines savybes, lydinių kristalizaciją, medžiagų gavybą ir klasifikaciją, liejinių gamybą iš įvairių lydinių, medžiagų apdorojimo spaudimu būdų fizikinius ir mechaninius pagrindus, medžiagų jungimo procesus, miltelinių medžiagų technologijas, suvirinimo procesų pagrindus, specialių savybių medžiagas, virintinių konstrukcijų projektavimą ir skaičiavimą, keramines ir kompozicines medžiagas, medžiagų korozijos priežastis ir apsaugos būdus, specialius suvirinimo ir pjovimo būdus, potencialiai pavojingų objektų (slėgiminių indų, vėjo jėgainių, kėlimo įrenginių) suvirinimo technologiją, dangas ir jų technologijas, litavimą ir klijavimą, polimerines medžiagas ir jų sujungimą, mašinų ir mechanizmų elementus, automatinį valdymą, techninių sprendimų raidą, gamybos technologijas ir technologines mašinas, kokybės kontrolę, valdymą ir optimizavimą, pramoninę integruotą gamybą ir įmonių projektavimą, CAD/CAM sistemas, žmonių išteklių valdymą, logistiką ir rinkodarą;
bendrąsias kompetencijas:
- kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, dirbti komandinį darbą;
- sieti profesinius įgūdžius su verslo vadybos žiniomis, savarankiškai mokytis;
- mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą.
- profesionaliai formuluoti ir analizuoti inovatyvių medžiagų ir technologijų taikymo bei gamybos procesų valdymo problemas, bei mokėti racionaliai jas spręsti; profesinius įgūdžius sieti su verslo vadybos žiniomis, produkto rinkodara.
Norintiesiems siekti gamybos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgytas gamybos inžinerijos bakalauro laipsnis nėra pripažįstamas.
Asmenys, įgiję gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją pagal inovatyviosios gamybos inžinerijos programą, gali dirbti energetikos, chemijos ir naftos perdirbimo pramonėje, statybose, vamzdynų tiesimo, medžiagų tyrimo ir kontrolės laboratorijose, metalų terminio apdorojimo, laivų statybos ir remonto, automobilių remonto įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju