Mokymo programos
Spaudos inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H74001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti pramonės inžinerijos bakalaurus, gebančius naudoti informacines technologijas, žinančius ir suprantančius esminius pramonės inžinerijos principus ir poligrafijoje vykstančius procesus, mokančius taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant spaudos pramonės gamybos problemas, projektuoti, prižiūrėti ir valdyti spaudos bei poligrafijos mašinas, įvertinti jų patikimumą ir produktų kokybę.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: technikos filosofiją, techninių sprendimų raidą, medžiagų ir technologijų raidą, užsienio kalbas ir kt.; specialybės dalykus: elektrotechniką, medžiagų mokslą, matavimų teoriją ir praktiką, hidraulines ir pneumatines sistemas, mašinų mechanizmus ir elementus, paruošimo spaudai technologiją ir mašinas, poligrafines medžiagas, spausdinimo procesų technologiją ir spaudos mašinas, brošiūravimo-įrišimo technologiją ir mašinas, poligrafijos dizainą ir kt. Iš viso studijuojami 53 dalykai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė ir gamybinė praktikos. Praktinių studijų trukmė - 9 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įmonių valdymo, gamybinės bazės struktūros ir darbo organizavimo, spaudos ir poligrafinių mašinų priežiūros bei valdymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Absolventui suteikiamas pramonės inžinerijos bakalauro laipsnis.
Baigus spaudos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistratūros programose.
Spaudos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti pramonės inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti pramonės inžinerijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir projektuoti spaudos bei poligrafines mašinas, palyginti įvairias galimas rekonstrukcijos technologijas, numatyti mašinų ar atskirų elementų būklę po rekonstrukcijos, stebėti esamą mašinų būklę, vertinti jos pokyčius, nustatyti problemines vietas bei deformacijas, tirti avarijų vietas, skaityti projektinę dokumentaciją, rinkti praktinei veiklai būtiną informaciją, ją sisteminti ir tinkamai taikyti teisinius ir norminius dokumentus, praktiškai realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendinius poligrafijos srityje, naudotis specialiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis spausdinamai medžiagai apdoroti, parengti projektų vykdymo konkursinę dokumentaciją;
- išmanyti modernias spaudos technologijas, būtinas saugiai inžinerinei veiklai priemones, jų savybes, mašinų konstrukcijas ir elementus, žinoti, kokie jiems keliami reikalavimai, kokios būna gedimų priežastys,
- mokėti kritiškai mąstyti, laisvai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais, dirbti komandoje.
Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju būdu ar savaime išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti pramonės inžinerijos specialistais spaustuvėse, leidyklose, pakuočių gamybos įmonėse, spaudos ir poligrafinių mašinų projektavimo ir gamybos įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju