Mokymo programos
Signalų technologija
Valstybinis kodas: 621H67001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti robotikos ir kibernetikos magistrus, išmanančius signalų apdorojimo principus, teorijas, metodus, gebančius kurti elektroninę aparatūrą, atlikti tyrimus signalų apdorojimo srityje.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji robotikos ir kibernetikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: elektrinių ir kitokių fizikinių dydžių matavimo metodus ir techniką, informacijos perdavimo teoriją, signalų apdorojimą dirbtinio intelekto metodais, optimizavimo metodus ir algoritmus, žmogaus ir kompiuterio sąveiką ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: skaitmeninį vaizdų apdorojimą, biomedicininių signalų apdorojimą. Pasirinkus skaitmeninės sistemų alternatyvų bloką studijuojami taikomieji dalykai: skaitmeninių sistemų projektavimas, skaitmeninių signalų procesoriai, o kibernetikos bloką - kompiuterinė rega, kalbos signalų apdorojimas. Iš viso studijuojama 15 studijų dalykų.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas robotikos ir kibernetikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus signalų technologijos magistro studijų programą studijas galima tęsti elektros ir elektronikos bei kitose technologijos mokslų srities doktorantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Signalų technologijos magistrantūroje įgyjama robotikos ir kibernetikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti dėstytojais, mokslo darbuotojais, inžinieriais.
Asmuo, įgijęs robotikos ir kibernetikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti elektronikos įtaisų veikimą, kurti elektrinių signalų apdorojimo algoritmus, įgyvendinti juos elektroninėje bei programinėje įrangoje, vykdyti mokslinius tyrimus
- žinoti eksperimento planavimo ir vykdymo metodiką, statistinio rezultatų apdorojimo metodus, elektrinių dydžių matavimo metodus, neelektrinių dydžių keitimą į elektrinius metodus, matavimų aparatūros konstravimo pagrindus, biomedicininių signalų kilmę, jų matavimą bei skaitmeninius analizės metodus, informacijos teoriją, informacijos apdorojimo ir perdavimo ryšio kanalais metodus, objektinio programavimo teoriją, neuronų tinklų struktūras, genetinius algoritmus, neraiškiąją logiką, skaitmeninius vaizdų apdorojimo metodus, žmogaus ir kompiuterio sąveikos modelius bei paradigmas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Robotikos ir kibernetikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos ir elektros inžinerijos krypties magistrantūros studijų programas.
Norintiems siekti robotikos ir kibernetikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dėstytoju, mokslo darbuotoju, elektronikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję robotikos ir kibernetikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti dėstytojais universitetuose ir kolegijose, mokslo darbuotojais mokslinio tyrimo institutuose, projektų, grupių ar padalinių vadovais gamybos ir paslaugų įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju