Mokymo programos
Prancūzų filologija
Valstybinis kodas: 621R10001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti filologijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose, o taip pat mokslo institutuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji prancūzų filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: bendrąją kalbotyrą, kalbos filosofiją, šiuolaikinių prancūzų autorių kalbinę raišką, moderniąją psichologiją, sociolingvistiką, naujausias lingvistines teorijas, šiuolaikinę didaktiką ir taikomuosius studijų dalykus: anglų kalbos seminarą, prancūzų kalbos pragmatiką, žodžių struktūrą ir semantiką, diskurso analizę.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje gali papildomai studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas laboratorijose, centruose ir kompiuterinėse klasėse universitete bei tiriamoji praktika universitete. Praktinių studijų trukmė – 30 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais prancūzų filologijos eksperimentiniais tyrimais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus prancūzų filologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Prancūzų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos (prancūzų) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti prancūzų filologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti prancūzų kalbos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti prancūzų kalbos tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus metodiniuose leidiniuose;
- žinoti šiuolaikinių prancūzų kalbos teorijos aprašomus procesus ir reiškinius, prancūzų kalbos teoriją, istoriją, kalbos ir literatūros pagrindus, įvairių tyrimų organizavimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas ir savarankiškai daryti išvadas, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal prancūzų filologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti filologijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti humanitarinių mokslų srities filologijos (prancūzų) bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti prancūzų kalbos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti prancūzų kalbos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju