Mokymo programos
Mokyklinė pedagogika
Valstybinis kodas: 631X13003
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Į šią programą priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir siekiantys mokytojo kvalifikacijos.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į Vilniaus pedagoginį universitetą sąlygas.
Programos tikslas yra užtikrinti mokytojo profesinės kompetencijos formavimąsi, sujungiant filosofines, psichologines, pedagogines žinias su formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi praktikomis. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas pedagogikos ir psichologijos dalykams
(30 kreditų). Šį bloką sudaro: bendroji ir diferencinė psichologija , raidos ir pedagoginė psichologija, socialinė psichologija, pedagogika, šiuolaikinės didaktikos, ugdymo sistemos, pedagoginės veiklos tyrimai, naujos technologijos ugdymo procese. Antrame studijų semestre studentai turi atlikti pedagoginę praktiką , kuriai skiriama 10 kreditų. Pedagoginės praktikos metu
studentai įgyja ir tobulina mokytojo profesijos kompetencijas, grindžiamas šiuolaikine ugdymo teorija ir turima patirtimi, užtikrina gebėjimus planuoti, organizuoti, tirti, vertinti ir reflektuoti savo pedagoginę veiklą. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Įvykdžiusiam programą suteikiama mokytojo kvalifikacija. Baigus šią studijų programą studijas galima tęsti socialinių ir kitų mokslo sričių magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokytoju bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose.
Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
-gebėti organizuoti mokymo(si) ir ugdymo(si) procesus, taikyti įvairius metodus, modernias ugdymo technologijas, kurti ir realizuoti originalias ugdymo strategijas, reflektuoti savo veiklą, vykdyti tiriamąjį darbą, planuoti aklėjamąjį darbą, sudaryti renginio išplėstinį planą, atlikti naujus pedagogo vaidmenis, ypač mokymosi organizatoriaus, aplinkybių kūrėjo, patarėjo, partnerio, tarpininko it kt.
-žinoti pagrindinius švietimo dokumentus, ugdymo teorijas, tradicinės pedagogikos ir šiuolaikinės edukologijos mokslo teorijas bei koncepcijas, bendravimo psichologijos pagrindus.
-mokėti dirbti kompetentingai, atsakingai, savarankiškai ir profesionaliai organizuoti savo darbą. Mokėti dirbti su įvairaus amžiaus vaikais, tėvais, kolegomis.
Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju