Mokymo programos
Šokio edukologija
Valstybinis kodas: 621X20016
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji šokio edukologijos magistrantūros studijų programa skirta rengti šokio pedagogus, edukologijos magistrus, mokslo darbuotojus gebančius suformuoti šokio raiškos analitinius bei profesinius įgūdžius, įsisavinusius naujausių šokio raiškos ugdymo metodų taikymą švietimo sistemoje, mokymo institucijose, gebančius analizuoti šokio raiškos formas bei vertinti įvairių šokio edukacijos krypčių derinimo ir pritaikymo ugdymo procese galimybes, savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, pajėgius kūrybingai sutikti šiuolaikinio pasaulio iššūkius bei gebančius įprasminti savo siekius ugdomojo proceso tikrovėje.
Stojantysis turi būti įvykdęs šokio edukologijos studijų programą ir įgijęs universitetinį bakalauro laipsnį bei vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Asmenys, turintys meno studijų, socialinių arba humanitarinių mokslo sričių universitetinį bakalauro laipsnį, turi studijuoti išlyginamuosius dalykus. Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos ir norintys ją įgyti, studijuodami magistrantūroje papildomai gali studijuoti pedagoginių studijų bloko dalykus, suteikiančius šokio mokytojui būtinas kompetencijas: šokio didaktiką, pedagogiką, psichologiją, sveikatos ugdymą bei atlikti pedagoginę praktiką.
Šokio edukologijos magistrantai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: šokio fenomenologiją, šokio edukacijos kryptis, šokio ugdymo teorijas ir strategijas, meninio ugdymo paradigmas, šokio analizę ir kritiką, meno edukologinių tyrimų metodologiją, kultūros antropologiją, švietimo vadybą ir kt. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokslinė tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose ir magistro darbo rengimas. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais meno edukologijos (kokybiniais ir kiekybiniais) tyrimais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, vertinami magistro baigiamojo darbo tyrimų rezultatai.
Programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam studijas suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginių studijų bloko dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti edukologijos mokslo doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Šokio edukologijos magistro studijose įgyjama kvalifikacija pravarti dirbant šokio mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs šokio edukologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus edukologijos srityje, analizuoti šokio raiškos formas bei vertinti įvairių šokio edukacijos krypčių derinimo ir pritaikymo ugdymo procese galimybes, išmanyti įvairias šokio raiškos ugdymo(si) metodikas, orientuotis žinių ir informacijos sraute, operuoti pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis;
- žinoti šiuolaikines meninio ugdymo paradigmas bei šokio raiškos ugdymo teorijas, turėti meno bei švietimo vadybos žinių, išmanyti edukologinių tyrimų organizavimo principus, gebėti apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus;
- būti įvairaus tipo mokyklų meninio ugdymo(si) strategas ir lyderis, aktyviai dalyvauti kultūriniame visuomenės bei įstaigos bendruomenės gyvenime, būti atviras meno ir švietimo kaitai bei gebėti dirbti rinkos sąlygomis.
Šokio edukologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal šokio edukologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti šokio edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti šokio edukologijos bakalauro laipsnį. Asmenys, turintys meno studijų, socialinių arba humanitarinių mokslo sričių bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi laikyti išlyginamuosius dalykus.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti šokio mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą oficialiai nėra pripažįstami.
Įgijęs šokio edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmuo gali dirbti šokio mokytoju gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytoju kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotoju universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose, neformaliojo švietimo institucijose bei tęsti studijas edukologijos mokslo doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju