Mokymo programos
Švietimo įstaigų vadyba ir administravimas
Valstybinis kodas: 621N90002
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji vadybos ir administravimo krypties magistro studijų programa "Švietimo įstaigų vadyba ir administravimas" skirta rengti kvalifikuotus švietimo įstaigų vadybos specialistus - magistrus, gebančius analizuoti, planuoti, organizuoti, plėtoti ir vertinti švietimo sistemoje vykstančius procesus besikeičiančios darbo rinkos, veiklos procesų modernizavimo ir globalizavimo, asmenybės visapusiško vystymosi kontekste, suformuoti reikiamas kompetencijas bei gebėjimus švietimo bei kitų viešojo sektoriaus organizacijų, verslo įmonių vadybos ir administravimo srityse, suteikti mokslinio tiriamojo darbo žinias ir įgūdžius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo pobūdžio dalykus: švietimo organizacijų vadyba, švietimo politika ir jos įgyvendinimas, viešojo sektoriaus ekonomika, ugdymo sociologija ir tyrimo metodai, organizacijos aplinkos ergonomika, edukacinių informacinių sistemų administravimas, švietimo kokybės vadyba, organizacijų vystymas, švietimo institucijų strateginis planavimas, valdymo psichologija, personalo valdymas.
Yra numatyta mokslinė tiriamoji praktika.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus švietimo įstaigų vadybos ir administravimo magistro studijų programą, galima tęsti studijas socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Švietimo įstaigų vadybos ir administravimo magistro studijų programa skirta asmenims, įgijusiems socialinių mokslų srities universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų srityje, ir siekiantiems tapti vadybos ir verslo administravimo magistrais. Išimties tvarka į magistrantūros studijas gali būti priimami asmenys, baigę kitų studijų krypčių pagrindines universitetines arba joms prilygstančias studijas, jeigu jie yra įsisavinę nustatytus privalomus pirmosios pakopos dalykus.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadovaujantį darbą švietimo sistemoje, viešajame sektoriuje, o taip pat verslo įmonių vadybos ir administravimo srityje.
Asmuo įgijęs vadybos ir administravimo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti kokybiškai analizuoti švietimo sistemą ir vykstančius joje pokyčius, planuoti, organizuoti ir koordinuoti švietimo įstaigų darbuotojų bei padalinių veiklą, siekiant užsibrėžtų tikslų, priimti sprendimus, susijusius su vykdomomis švietimo įstaigų vadybos ir administravimo funkcijomis;
- žinoti bendruosius vadybos principus, svarbiausias organizacijos valdymo ir administravimo funkcijas, informacijos paieškos strategijas;
- mokėti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, toleruoti kito nuomonę, efektyviai bendrauti su kolegomis, greitai reaguoti į iškilusias problemas, dirbti tiek individualiai, tiek komandoje.
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vadybos ir verslo administravimo studijų programas.
Norint siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacijos reikia turėti universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Asmenys, įgiję verslo ir vadybos administravimo magistro kvalifikaciją, gali dirbti švietimo, verslo, įvairiose viešojo administravimo sferose kaip organizacijų, įmonių ar jų padalinių vadovai, specialistai, ekspertai, analitikai, konsultantai, būti viešųjų įstaigų ar privataus verslo įmonių steigėjais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju