Mokymo programos
Reklamos vadyba Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 653N50003
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Reklamos vadybos studijų programa skirta rengti rinkodaros profesinius bakalaurus, gebančius vertinti reklamos verslo aplinką ir savo galimybes, įkurti įmonę, naudotis teisės aktais, informaciniais šaltiniais, parengti prekės ar paslaugos reklamos strategiją, taikyti šiuolaikinius darbo organizavimo metodus, vadovauti reklamos paslaugų sferos darbuotojams, rengti reklamos kampanijų projektus, juos įgyvendinti ir kontroliuoti, kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji specialistai studijuoja bendruosius dalykus, studijų pagrindų dalykus, specialiosios dalies dalykus. Iš viso studijuojama 30 dalykų. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta dviem etapas: profesinė ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami vadybiniai, planavimo, organizavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas rinkodaros profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus reklamos vadybos studijų programą ir įgijus rinkodaros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti pagal universitetinių studijų programas.
Reklamos vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems rinkodaros profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs rinkodaros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- žinoti ir gebėti palyginti įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir reklamos verslą Lietuvoje ir Europos sąjungoje, vadovautis reklamos etikos principais, parengti prekės (paslaugos) rinkos tyrimo planą, parinkti rinkos tyrimo metodus ir priemones, surinkti reikiamą reklamai informaciją, susisteminti duomenis ir parengti tyrimo ataskaitą, lyginti reklamos įmones pagal jų veiklos sritis, vertinti konkurencines galimybes rinkoje, vertinti socialinių, politinių, kultūrinių ir ekonominių veiksnių įtaką verslui;
- mokėti modeliuoti prekės (paslaugos) reklamos strategijos kūrimo procesą, įvertinti prekės (paslaugos) galimybes rinkoje, parengti prekės (paslaugos) reklamos strategiją (planą), parinkti strategijos įgyvendinimo taktiką, nustatyti reikiamų žmogiškųjų išteklių poreikį, nustatyti reikiamų materialiųjų išteklių poreikį, nustatyti reikiamų finansinių išteklių poreikį, sudaryti reklamos biudžetą, formuluoti prekės (paslaugos) reklamos tikslus, parinkti reklamos formas ir būdus, planuoti reklamos kampanijos etapus (veiksmus) ir laiką, planuoti reklamos išteklius;
- gebėti vertinti darbo sąlygas, motyvuoti darbuotojus ir vertinti jų veiklą, komunikuoti su klientais ir verslo partneriais, priimti ir analizuoti prekės (paslaugos) reklamos užsakymą, parinkti reklamos atlikėjus, paskirstyti užduotis ir išteklius, derinti reklamos kūrėjų, gamintojų ir klientų (užsakovų) poreikius ir galimybes, pateikti informaciją vidaus ir išorės vartotojams, pristatyti, analizuoti ir parduoti sukurtą reklamos produktą;
- suvokti ir taikyti psichologinės ir ekonominės reklamos rizikos vertinimo metodus ir būdus, apskaičiuoti įgyvendintos prekės (paslaugos) reklamos/reklamos kampanijos veiksmingumą, pristatyti rezultatų ataskaitą klientams (užsakovams), pasirinkti prognozavimo metodą, parengti prekės (paslaugos) prognozę.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju