Mokymo programos
Statybos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H20003
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Statybos inžinerijos studijų programa skirta rengti statybos inžinierius, išmanančius apie statybines medžiagas ir dirbinius, pastatų architektūrą, inžinerines komunikacijas, laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimą, statybos darbų technologiją ir organizavimą, turintys gebėjimų statybos įrangos, ekonomikos ir statybos verslo srityse.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą, privalo vykdyti ir tenkinti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: informacijos valdymą, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, filosofijos pagrindus, specialybės kalbos kultūrą, specialybės užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, informacines technologijas, ergonomiką, chemiją, inžinerinę grafiką, teorinę mechaniką, fiziką, medžiagų atsparumą, elektrotechnikos pagrindus, mikro- ir makroekonomiką, vadybos pagrindus; specialiuosius (profesinius) dalykus: kompiuterinę ir statybinę braižybą, statybines medžiagas, geodeziją, statinių architektūrą ir konstrukcijas, statybinę mechaniką, geotechniką, statybos darbų technologiją, laikančiąsias pastatų konstrukcijas, statybos ekonomiką ir sąmatas, statybos organizavimą ir planavimą, pastatų inžinerines komunikacijas. 5 procentai studijų programos apimties (8 kreditai) yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojama 39 dalykai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: geodezijos praktika ir gamybinė praktika. Geodezijos praktika skirta išmokti nužymėti pastatus, kontroliuoti jo elementų padėtį. Praktika skirta pritaikyti įgytas teorines žinias statybos aikštelėje ar projektinėje organizacijoje. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro projektu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus statybos inžinerijos studijų programą mokymąsi galima tęsti statybos inžinerijos ir statybos vadybos magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybos inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti pažinti pagrindinių statybinių medžiagų sandarą, jų mechanines savybes, klasifikavimo, standartizavimo ir sertifikavimo principus; racionaliai parinkti statybines medžiagas laikančioms ir atitvarinėms pastatų konstrukcijoms, parinkti statybinių medžiagų ir mechanizmų kiekius; sudaryti projekto sąmatinius skaičiavimus; AutoCAD aplinkoje braižyti pastatų planus, pjūvius, fasadus, pastato ar statinio elementus ir mazgus; dirbti su kompiuterinėmis programomis, skirtomis statybinėms laikančiosioms ir atitvarinėms konstrukcijoms projektuoti; suvokti konstrukcijų darbą, mokėti parinkti apkrovas, skaičiuoti metalines, medines bei gelžbetonines laikančiąsias konstrukcijas, jų mazgus; organizuoti statybos darbus; suvokti statybos darbų technologinę seką bei kokybės reikalavimus; vykdyti darbus tenkinant darbų, žmonių ir gamtos saugos reikalavimus;
- žinoti esminius statybos inžinerijos principus, pagrindinius verslo aplinkos veiksnius - rinkodarą, finansus ir investicijų vertinimą.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, bendrauti su kolegomis ir klientais.
Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nėra pripažįstama.
Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose statybinėse rangovinėse organizacijose, projektavimo biuruose, statybų kontrolės įstaigose arba padaliniuose, statinių prižiūrėtojais įvairiose gamybos įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju