Mokymo programos
Šokio pedagogika
Valstybinis kodas: 612X14005
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta rengti edukologijos bakalaurus ir šokio dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo mokyklose, dailės mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, specialybės kalbos kultūra, užsienio kalbos vartosena ir kt.; studijų pagrindų dalykai: modernaus šokio mokymas, lietuvių liaudies šokio pagrindai, pramoginio šokio pagrindai, istorinio šokio mokymas, pasaulio tautų šokio mokymas ir kt.; specialiojo lavinimo dalykai: IKT taikymas šokio dalyko mokyme, meno psichologija, masinio šokio kompozicijos principai dainų šventėje arba šiuolaikinio šokio raidos tendencijos, edukacinis judesio teatras arba šokio kūryba ir improvizacija, šokio raiškos didaktika ir t.t. Į šių dalykų grupę įeina ir pedagogikos bei psichologijos dalykai, šokio bakalauro baigiamasis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas šokio studijoje universitete ir pedagoginė bei mokomoji praktikos. Praktikų metu (20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, šokio įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama pedagoginių studijų ir šokio edukologijos baigiamaisiais darbais. Baigusiajam suteikiamas edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti edukologijos ir kitų socialinių mokslų srities magistrantūroje.
Šokio edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti šokio dalyko mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti šokio mokytoju.
Asmuo, įgijęs edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones šokio dalykų ir etnochoreografijos, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti įvairių žanrų šokio būrelius vaikų studijose, mokyklose, ugdyti meninį vaikų skonį, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, organizuoti šokių šventes, koncertus, konkursus ir projektus
- žinoti įvairias šokio raiškos priemones, šokių koncertų ir kt. renginių organizavimo principus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą
Edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal šokio edukologijos studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo ir meno mokyklose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju