Mokymo programos
Automatinis valdymas
Valstybinis kodas: 653H62007
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta parengti specialistus, kurie gebėtų projektuoti, diegti ir aptarnauti automatinio valdymo sistemas, kurti programinę įrangą automatizuotam valdymui, paleisti ir derinti automatines sistemas, aptikti ir pašalinti automatinio valdymo sistemų komponentų gedimus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji automatinio valdymo specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: kalbos kultūrą ir raštvedybą, filosofiją, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, informacijos technologijas, inžinerinius skaičiavimus kompiuteriu, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, elektrotechniką, mechaniką, saugą darbe, programavimą; specialiuosius profesinius dalykus: automatinių sistemų įtaisus, duomenų valdymo technologiją, programuojamas valdymo sistemas, technologinių procesų automatizavimą ar įrenginių ir mechanizmų automatines valdymo sistemas.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojamas 31 dalykas.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė, gamybinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami automatinių sistemų priežiūros, projektavimo, diegimo bei derinimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus kvalifikacija.
Baigus automatinio valdymo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, elektros inžinerijos studijų krypties programas.
Automatinio valdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti automatinio valdymo inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs automatinio valdymo inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti objektus, kuriuose diegiamos automatinės valdymo sistemos, projektuoti ir diegti automatinio valdymo sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, kurti programinę įrangą automatiniam valdymui, įvertinti projekto vertę bendrais kokybės parametrais, veiksmingai naudotis techninėmis ir programinėmis automatizuoto projektavimo, konstravimo ir dokumentavimo priemonėmis, kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuoti automatinio valdymo sistemas, įvertinti inžinerinius sprendimus etikos, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos darbe aspektu
- žinoti automatinių sistemų analizavimo ir projektavimo principus, metodus ir būdus, valdomų objektų ir automatinių sistemų elementų charakteristikas, elementų montavimo būdus ir saugos darbe reikalavimus
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, individualiai ir komandoje, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti
Automatinio valdymo inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal automatinio valdymo studijų programą.
Norintiems siekti automatinio valdymo inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti automatinio valdymo inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti automatinio valdymo sistemų inžinieriumi ar automatinio valdymo sistemų diegimo ir priežiūros specialistu įvairiose gamybinėse ar automatines valdymo sistemas diegiančiose įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju