Mokymo programos
Aprangos dizainas
Valstybinis kodas: 653W23005
Kodas pagal ISCED: 52121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta parengti aprangos dizainerius, kurie gebėtų kurti vieningo stiliaus aprangą, projektuoti bei siūti individualius ir unikalius drabužius madų renginiams, parodoms bei konkursams, įvairios paskirties drabužius užsakovams, modelių etalonus siuvimo įmonėms, kurti originalius audinius drabužiams, projektuoti ir atlikti aprangos priedus, gebėtų steigti individualias-personalines įmones, dirbti kūrybinį-praktinį darbą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji aprangos dizaino specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofiją, etnokultūrą ir Lietuvos dailės istoriją, dailės istoriją, kostiumo istoriją, darbo ir civilinę saugą, informacines technologijas, užsienio kalbą, teisės pagrindus, vadybos ir verslo pagrindus, socialinę psichologiją ir kt.; studijų pagrindų dalykus: paišybą, tapybą, kompozicijos pagrindus, grafiką, šriftą, projektavimo pagrindus, dizaino pagrindus, projektavimą, audinio darbus, modeliavimą ir siuvimą ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- moteriškų lengvų drabužių (moteriškų lengvų drabužių projektavimą, moteriškų lengvų drabužių modeliavimą ir siuvimą, moteriškų lengvų drabužių siuvimo technologiją moteriškų lengvų drabužių konstravimą)
- moteriškų viršutinių drabužių (moteriškų viršutinių drabužių projektavimą, moteriškų viršutinių drabužių modeliavimą ir siuvimą, moteriškų viršutinių drabužių siuvimo technologiją, moteriškų viršutinių drabužių konstravimą)
- originalių audinių kūrimo drabužiams (audinių projektavimą, drabužių projektavimą, audinio dekoravimo darbus, siuvimo darbus, specialiąją audinio technologiją)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojama 30 dalykų.
Praktinės studijos vyksta septyniais etapais: pažintinė, kompiuterinė grafika, gamtos formų studijos, gamybinė, technologinė, meistriškumo, kūrybinė baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbužių projektavimo, siuvimo, įmonės struktūros ir veiklos tyrimų atlikimo, paišybos ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir aprangos dizainerio profesinė kvalifikacija.
Baigus aprangos dizaino studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, dailės studijų krypties programas.
Aprangos dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti aprangos dizaineriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprangos dizainerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti aprangos dizaineriu.
Asmuo, įgijęs aprangos dizainerio kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti, konstruoti ir siūti įvairaus asortimento drabužius, kurti unikalias kolekcijas parodoms, madų renginiams, įvairios paskirties drabužius užsakovams, modelio etalonus siuvimo įmonėms, originaliai dekoruoti audinius drabužiams, formuoti harmoningą daiktinę aplinką, naudotis informacinėmis technologijomis, atlikti žmogaus poreikių bei drabužių gamybos vartojimo tyrimus, juos analizuoti ir priimti sprendimus, reaguoti į rinkos pokyčius, parengti ir įgyvendinti verslo planą, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais bei konkurentais
- žinoti drabužių projektavimo, kompozicijos pagrindus ir principus, šiuolaikinio dizaino kryptis ir technologijas, mados ir dizaino raidą, drabužių konstravimo ir modeliavimo automatizuoto projektavimo sistemas, kompiuterinės grafikos programas, šiuolaikines pažangias siuvimo technologijas, žinoti ir taikyti teisės aktus, darbo saugos ir darbo teisės reikalavimus, individualios veiklos verslo plano parengimo tvarką;
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas kūrybiškai spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti;
Aprangos dizainerio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal aprangos dizaino studijų programą.
Norintiems siekti aprangos dizainerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aprangos dizaineriu nėra pripažįstami.
Įgiję aprangos dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti dizaineriu ar padalinio vadovu lengvosios pramonės įmonėse, firmose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurti savo įmonę, susijusią su drabužių gamyba/prekyba bei dirbti individualų kūrybinį-praktinį darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju