Mokymo programos
Dekoratyvinė plastika
Valstybinis kodas: 653W10001
Kodas pagal ISCED: 52121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Taikomosios ir dekoratyvinės dailės studijų programa skirta rengti taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistrus, kurie gebėtų kurti, projektuoti ir atlikti utilitarinės, suvenyrinės, dekoratyvinės ir eksperimentinės paskirties dirbinius bei kūrinius parodoms, visuomeninių ir privačių objektų interjerams, dirbti rinkos sąlygomis.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas, susijusias dailės srities gebėjimais.
Būsimieji taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistrai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: Lietuvos dailės, tautodailės, taikomosios dailės istoriją bei visuotinęmeno istoriją, etnokultūrą, filosofiją, darbo ir civilinę saugą, kalbos kultūrą ir specialybinę kalbą, užsienio kalbą, informacines technologijas ir kt.; studijų pagrindų dalykus: piešimą, tapybą, lipdybą arba grafiką, braižybą ir perspektyvą arba šriftą, dizaino, kompozicijos, spalvotyros, fotografijos pagrindus ir kt.; specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos taikomosios ir dekoratyvinės dailės rūšies specializacijos:
- medžio plastiką (medžio plastikos studijas ir plastinę drožybą, mažąsias medžio formas eksterjere ir medžio darbus, eksperimentinę kūrybą, medžio dirbinių plastikos technologiją);
- keramikos plastiką (porceliano, akmens masės dirbinių projektavimą ir darbus, eksperimentinę kūrybą, porceliano ir akmens masės technologiją);
- stiklo plastiką (vitražo projektavimą ir darbus, moliruotų kūrinių projektavimą ir darbus, eksperimentinę kūrybą, vitražo ir moliravimo technologiją);
- odos plastiką (odos dirbinių ir , meninės knygrišybos kūrinių projektavimą ir darbus, eksperimentinę kūrybą, odos plastikos ir knygrišybos technologiją);
- tekstilę (batikos ir gobeleno kūrinių projektavimą ir darbus, eksperimentinę kūrybą, unikalios tekstilės technologiją).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 36 dalykai.
Praktinės studijos vyksta septyniais etapais: pažintinė, kompiuterinės grafikos, gamtos formų studijų, gamybinė, technologinė, meistriškumo ir kūrybinė baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kūrybiniai, praktiniai, technologiniai, darbo vietos organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu ? taikomosios ir dekoratyvinės dailės kūriniu. Baigusiajam suteikiamas dailės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistro profesinė kvalifikacija.
Baigus taikomosios ir dekoratyvinės dailės studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros programas, prieš tai, esant reikalui, įvykdžius išlyginamųjų pirmos pakopos universitetinio lygio studijų programos reikalavimus.
Taikomosios ir dekoratyvinės dailės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės profesinio bakalauro, taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistru.
Asmuo, įgijęs taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai projektuoti ir gaminti praktinius, suvenyrinius, ir eksperimentinius taikomosios ir dekoratyvinės dailės kūrinius, sukurti profesionalius kūrinius parodoms, visuomeninių ir privačių objektų interjerams, analizuoti ir kritiškai vertinti dailės reiškinius, puoselėti tautines tradicijas, naudoti tradicines ir modernias technologijas bei medžiagas, apskaičiuoti jų kiekius ir savikainą bei užtikrinti kokybę, atlikti techninius kūrinio brėžinius, komplektuoti specialybinę įrangą, stakles, įrankius, organizuoti taikomosios ir dekoratyvinės dailės dirbinių mažatiražinę gamybą, naudotis informacijos technologijomis ir komunikacijos priemonėmis, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti profesines žinias, greitai ir lanksčiai prisitaikyti rinkos sąlygų;
- žinoti taikomųjų dekoratyvinių kūrinių įvairovę ir savitumus, dirbinių funkcijas ir pritaikymą, gamtinių formų struktūros dėsningumus ir jų panaudojimo kūryboje principus, Lietuvos taikomosios ir liaudies dailės bei visuotinę dailės istoriją, senosios lietuvių kultūros ir tautinės tapatybės simboliką ir etnokultūrą, filosofijos ir psichologijos pagrindus, verslo pradmenis, pasirinktą veiklos kryptį reglamentuojančius teisės aktus ir jų taikymą, darbo ir sveikatos saugos reikalavimus, , ;
- mokėti derinti spalvas, bendrauti lietuvių ir užsienio kalba, atsakingai, kruopščiai, kūrybingai dirbti, savarankiškai priimti sprendimus.
Dailės profesinio bakalauro, taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistro kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal taikomosios ir dekoratyvinės dailės studijų programą.
Siekiantiems taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninės raiškos gebėjimų dailės srityje.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistru nėra pripažįstami.
Įgiję taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti meistru taikomosios ir dekoratyvinės dailės dirbinių, dailiųjų amatų, suvenyrų įmonėse, vadovauti taikomosios ar dekoratyvinės dailės dirbinių gamybos padaliniui, steigti ir vadovauti individualioms dailės dirbinių įmonėms ar plėtoti savo verslą patentų nustatyta tvarka bei dirbti individualų kūrybinį darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju