Mokymo programos
Dailės kūrinių restauravimas ir konservavimas
Valstybinis kodas: 653W91001
Kodas pagal ISCED: 52121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti dailės profesinius bakalaurus, dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo meistrus, kurie gebėtų savarankiškai aprašyti dailės kūrinį, rinkti istorinę medžiagą apie kilnojamus kultūros paminklus ir jų analogus, atlikti kūrinių apžiūrą ir nustatyti pakenkimus, atlikti prevencinius ir nesudėtingus konservavimo ir restauravimo darbus, paruošti kūrinius tolimesniam saugojimui ar eksponavimui.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas, susijusias su dailės srities gebėjimais.
Būsimieji dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofiją, ir Lietuvos dailės, liaudies meno istoriją, visuotinę dailės, taikomosios dailės istoriją, darbo ir sveikatos saugą, informacines technologijas, užsienio kalbą ir kt.; studijų pagrindų dalykus: piešimą, plastinę anatomiją, tapybos pagrindus, lipdybą, dailės kūrinių tyrimus, fotografiją, kompozicijos pagrindus, konservavimo ir restauravimo darbus, meistrystės pagrindus; specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- medinių baldų konservavimo ir restauravimo (medinių liaudies dirbinių konservavimą ir restauravimą, klasikinių baldų konservavimą ir restauravimą, meninių baldų kopijavimą);
- tekstilės konservavimo ir restauravimo (austų kūrinių konservavimą ir restauravimą, rankdarbių konservavimą ir restauravimą, tekstilės kūrinių kopijavimą);
- molbertinės tapybos konservavimo ir restauravimo (tapybos paveikslų su lygiu dažų sluoksniu konservavimą ir restauravimą, faktūrinės tapybos konservavimą ir restauravimą, tapybos paveikslų kopijavimą)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 36 dalykai.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: įgūdžių lavinimo, pažintinė, konservavimo darbų, restauravimo darbų, technologinė, baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami savarankiško dailės kūrinio aprašymo, prevencinių ir nesudėtingų restauravimo darbų atlikimo, kūrinių paruošimo tolimesniam saugojimui ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju dailės kūrinio restauracijos ar konservacijos darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo meistro profesinė kvalifikacija.
Baigus dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros programas, prieš tai, esant reikalui, įvykdžius išlyginamųjų pirmos pakopos universitetinio lygio studijų programos reikalavimus.
Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo meistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju