Mokymo programos
Verslo anglų kalba
Valstybinis kodas: 653U60002
Kodas pagal ISCED: 52122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vertėjus, kurie gebėtų bendrauti anglų kalba, versti įvairaus pobūdžio tekstus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą, rinkti, kaupti, versti, apibendrinti, komentuoti informaciją iš rašytinių ir sakytinių šaltinių, organizuoti biuro veiklą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji verslo anglų kalbos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: Lietuvos ir pasaulio kultūros istoriją, filosofijos įvadą, informacinių technologijų pagrindus, teisės pagrindus, psichologijos pagrindus, vadybos pagrindus, biuro vadybą ir tarnybinę etiką, projektų vadybą, antrą užsienio kalbą (vokiečių arba prancūzų); specialiuosius profesinius dalykus: dabartinę anglų kalbą, verslo anglų kalbą, anglų kalbos fonetiką, anglų kalbos gramatiką, lietuvių kalbos ir rašto kultūrą, vertimo mokslo pagrindus, vertimą raštu, vertimą žodžiu, teksto analizę ir referavimą, dalykinio teksto referavimą ir vertimą.
Iš viso studijuojami 25 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė profesinės veiklos, pirmoji mokomoji profesinės veiklos, antroji mokomoji profesinės veiklos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinamos ir tobulinamos specialybės teorinės žinios, praktiniai referavimo ir vertimo gebėjimai, biuro veiklos organizavimo ir koordinavimo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamaisiais egzaminais. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vertėjo profesinė kvalifikacija.
Baigus verslo anglų kalbos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos studijų krypties programas.
Verslo anglų kalbos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vertėjais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vertėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo vertėju.
Asmuo, įgijęs verslo anglų kalbos vertėjo kvalifikaciją, turi:
- gebėti bendrauti rašytine ir sakytine anglų kalba, versti su verslu susijusius tekstus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą, bendrauti antrąja užsienio kalba, pažinti ir vertinti socialinę ir kultūrinę aplinką, referuoti tekstus, puoselėti gimtosios kalbos kultūrą, dirbti įvairia organizacine technika ir naudotis duomenų apdorojimo sistemomis, rengti, įforminti ir organizuoti dokumentų apyvartą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus;
- žinoti šalies bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, LR darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos biuro raštų rengimo specifiką, pranešimų ir anotacijų rašymo metodiką;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Verslo anglų kalbos vertėjo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo anglų kalbos studijų programą.
Norintiems siekti verslo anglų kalbos vertėjo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo anglų kalbos vertėju nėra pripažįstami.
Įgiję verslo anglų kalbos vertėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti vertėju verslo įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju