Mokymo programos
Dizainas
Valstybinis kodas: 653W20001
Kodas pagal ISCED: 52121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti dailės profesinius bakalaurus, dizainerius, kurie gebėtų pagal pasirinktą specializaciją projektuoti ir atlikti interjero, grafinio, reklamos, baldų, odos, keramikos, stiklo, pakuočių dizaino gaminius (gyvenamuosius ir visuomeninės paskirties interjerus, baldus įvairios paskirties spaudinius, internetinius puslapius, dvimates ir trimates reklamas ir kt.).
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji dizaineriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofiją, meno istoriją, dizaino istoriją, darbo ir civilinę saugą, informacines technologijas, užsienio kalbą, teisės pagrindus, vadybos ir verslo pagrindus, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą; studijų pagrindų dalykus: piešimą, tapybą, plastinę anatomiją, braižybą ir perspektyvą, kompoziciją (dvimatę, trimatę), projektavimo pagrindus, konstrukcijas, maketavimą, dvimatę-trimatę kompiuterinę grafiką, šriftą; specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- interjero dizainą (interjerų projektavimą, interjero elementų gamybą ir maketavimą, interjero apdailos medžiagas);
- grafinį dizainą (spaudos objektų projektavimą, spaudos objektų maketavimą, internetinių puslapių projektavimą, internetinių puslapių maketavimą, spaudos objektų ir internetinių puslapių technologijas);
- reklamą (dvimatės ir trimatės reklamos projektavimą, reklamos objektų gamybą, reklamos medžiagas ir gamybos technologijas);
- baldų dizainą (baldų projektavimą, baldų gamybą ir maketavimą, medžio apdirbimo technologijas);
- odos dizainą (odos gaminių projektavimą, odos gaminių atlikimą, odos gaminių technologiją);
- tekstilės dizainą (audinių projektavimą, audinių marginimą ir audimą, tekstilės gaminių technologiją);
- keramikos dizainą (keraminių gaminių projektavimą, keraminių gaminių atlikimą, keraminių gaminių technologiją);
- stiklo dizainą (stiklo gaminių projektavimą, stiklo gaminių atlikimą, stiklo gaminių technologiją);
- pakuočių dizainą (pakuotės dizaino projektavimą, pakuotės dizaino paruošimą gamybai, pakuotės medžiagas ir technologijas).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojama 30 dalykų.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: įgūdžių lavinimo, kompiuterinės grafikos, gamybinė, technologinė, kūrybinė baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 25 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo įgūdžiai, kompiuterinės grafikos, gamybos, naujų technologijų ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju dizaino darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir dizainerio kvalifikacija.
Baigus dizaino studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, dizaino bei architektūros studijų krypties magistrantūros programas, prieš tai, esant reikalui, įvykdžius išlyginamųjų pirmos pakopos universitetinio lygio studijų programos reikalavimus.
Dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti dizaineriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės profesinio bakalauro, dizainerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti projektuotojais, konsultantais dizaino klausimais.
Asmuo, įgijęs dizainerio kvalifikaciją, turi:
gebėti analizuoti ir vertinti tarptautinio, Lietuvos dizaino vystymosi kryptis bei sąlygas, įtakojančias galimybę kurti dizaino verslo įmonę, išskirti dizaino verslo ypatumus, atlikti projektuojamo objekto analizę, apibendrinti užsakovo poreikius ir norus, sisteminti ir vertinti analogus, informacijos šaltinius, analizuoti projektinę dokumentaciją, spręsti vizualinių komunikacijų užduotis, taikyti aplinkos formavime firminio stiliaus metodus, bendradarbiauti su dizaineriais bei kitais specialistais, dalyvauti projekto įgyvendinimo procese, spręsti profesines ir visuomenės problemas konkurencinėmis rinkos sąlygomis, savarankiškai priimti sprendimus, atsakyti už savo veiklos rezultatus, propaguoti Lietuvos dizaino mokymo sistemą užsienyje žinoti ir taikyti projektavime pagrindinius ergonominius reikalavimus, statybos normas ir taisykles, plastinės raiškos priemones ir komponavimo principus, tarptautinius teisės norminius dokumentus, reglamentuojančius pasirinktą dizainerio veiklos kryptį, bendrą LR įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonės verslo plano parengimo tvarką mokėti atsakingai dirbti, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti
Dailės profesinio bakalauro, dizainerio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal dizaino studijų programą.
Norintiems siekti dizainerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninės raiškos gebėjimų dailės srityje.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dizaineriu nėra pripažįstami.
Įgiję dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti dizaineriu projektavimo, reklamos įmonėse, firmose, uždarose akcinėse bendrovėse, vadovauti institucijos padaliniui, steigti individualias - personalines įmones ar dirbti individualų kūrybinį - praktinį darbą patentų nustatyta tvarka.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju