Mokymo programos
Želdinamų teritorijų inžinerija
Valstybinis kodas: 653H93003
Kodas pagal ISCED: 52162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų parinkti optimalias statybos darbų technologijas, vertikalųjį planavimą, įrengti želdynų inžinerines sistemas, statyti mažosios architektūros statinius ir įrengimus, pakloti dangas ir kurti bei vykdyti smulkųjį verslą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji želdinamų teritorijų inžinerijos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: užsienio kalbą, lietuvių kalbos kultūrą ir raštvedybą, socialinę psichologiją, filosofijos įvadą, matematiką, informacijos technologijas, ekonomikos pagrindus, želdynų inžinerijos verslo vadybą, žmogaus saugą, etiką; studijų pagrindų dalykus: inžinerinę grafiką ir piešimą, statybines medžiagas, želdynų medžiagų atsparumą, statybos darbų technologiją, želdynų projektavimo ir įrengimo pagrindus, inžinerinę geodeziją, želdynų inžinerines sistemas, statybines mašinas ir mechanizmus, kraštovaizdžio ekologiją, teritorijų tvarkymo elementus ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- sodybos želdyno įrengimo (sodybos teritorijos planavimą, sodybos inžinerines sistemas, sodybos vandens įrengimus);
- teritorijų tvarkymo elementų gamybos (metalinių elementų gamybą, medinių elementų gamybą, nestandartinių elementų gamybą).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė-mokomoji, specializacijos-technologinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami želdynų infrastruktūros įrengimo bei priežiūros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus želdinamų teritorijų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, kraštotvarkos studijų krypties programas.
Želdinamų teritorijų inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti statybos darbus, inžinerinį teritorijos tvarkymą, teritorijos tvarkymo elementų statybą, analizuoti ir įvertinti želdynų erdvinę-tūrinę struktūrą, atlikti vertikalųjį projektavimą, apskaičiuoti medžiagų ir mechanizmų poreikį, parinkti statybines medžiagas ir statybos darbų technologijas, sudaryti ir įgyvendinti želdinimo projektus bei jų sąmatas, parinkti sumedėjusius dekoratyviuosius augalus ir gėles želdynams, ištirti ir įvertinti sodybos želdyno kūrimo specifiką, gaminti teritorijų tvarkymo elementus, įkurti verslo įmonę, organizuoti darbus ir vadovauti darbuotojams;
- žinoti ir taikyti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, bendrą Lietuvos respublikos įmonių steigimo tvarką, želdynų infrastruktūrą, statybines medžiagas ir dekoratyviuosius augalus, želdynų priežiūros mašinų tipus, vejų įrengimo technologijas, želdynų priežiūros būdus;
- mokėti dirbti kolektyve ir darbo grupėse, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti sprendžiant problemas, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, sąžiningai, darbščiai dirbti, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais bei konkurentais.
Želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal želdinamų teritorijų inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriumi įvairios priklausomybės įmonėse, susijusiose su želdynų kūrimu ir priežiūra bei smulkiųjų architektūros formų gaminimu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju