Mokymo programos
Maisto technologija
Valstybinis kodas: 653E43001
Kodas pagal ISCED: 52154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Maisto pramonės technologijos ir įrenginių studijų programa skirta rengti technologus, kurie gebėtų vertinti maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybę, organizuoti maisto produktų gamybos technologinį procesą maisto pramonės įmonėje ar jos padalinyje, įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, tirti ir analizuoti maisto pramonės gaminių rinką, planuoti įmonės veiklą ir pajamas, diegti prevencinę maisto saugos sistemą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji maisto pramonės technologai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: kalbos kultūrą ir raštvedybą, filosofijos įvadą, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, mechaniką, chemiją, elektrotechniką, informacijos technologijas, žmogaus saugą, inžinerinę grafiką, procesų modeliavimą, projektavimo pagrindus, bendrąją maisto produktų technologiją; specialiuosius profesinius dalykus: finansinę apskaitą ir dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Augalinio maisto technologijos ir įrenginių (augalinio maisto technologiją, augalinio maisto kokybės valdymą ir užtikrinimą, augalinio maisto gamybos įrenginius)
- Gyvūninio maisto technologijos ir įrenginių (gyvūninio maisto technologiją, gyvūninio maisto kokybės valdymą ir užtikrinimą, gyvūninio maisto gamybos įrenginius)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 33 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė, technologinė, specializacijos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami gamybinio proceso organizavimo, proceso valdymo, naujų gaminių kūrimo ir diegimo, įrenginių aptarnavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus maisto pramonės technologijos ir įrenginių studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, chemijos inžinerijos studijų krypties programas.
Maisto pramonės technologijos ir įrenginių studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti maisto pramonės technologu.
Asmuo, įgijęs maisto pramonės technologo kvalifikaciją, turi:
gebėti vertinti maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybę, įvertinti žaliavų ir maisto priedų funkcines technologines savybes ir naudojimo efektyvumą, parinkti kokybiškas žaliavas ir maisto priedus maisto produktų gamybai, analizuoti ir planuoti technologinį procesą, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius, projektuoti technologinės įrangos parinkimą ir išdėstymą pagal technologinių operacijų srautą, diegti prevencinę maisto saugos sistemąžinoti teisės aktus, reglamentuojančius maisto produktų gamybą, maisto produktų gamybos technologijos standartus, jų kūrimo ir tvirtinimo tvarką mokėti priimti sprendimus ir už juos atsakyti, dirbti komandoje, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti
Maisto pramonės technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal technologijos mokslų srities, chemijos inžinerijos studijų krypties programas.
Norintiems siekti maisto pramonės technologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti maisto pramonės technologu nėra pripažįstami.
Įgiję technologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti technologu maisto pramonės įmonėse, perdirbančiose žemės ūkio produkciją, pradėti verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju