Mokymo programos
Maisto sauga
Valstybinis kodas: 653E43002
Kodas pagal ISCED: 52154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Maisto saugos studijų programa skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų vertinti žaliavų ir maisto priedų funkcines technologines savybes ir naudojimo efektyvumą, parinkti kokybiškas žaliavas ir maisto priedus maisto produktų gamybai, tirti ir analizuoti maisto žaliavų, pusgaminių bei produktų kokybę ir saugą, valdyti ir vertinti technologinį procesą, diegti prevencinę maisto saugos bei kokybės vadybos sistemas, analizuoti verslo aplinką ir rinkos būklę bei planuoti maisto saugos ir kokybės padalinio veiklą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Kauno kolegiją sąlygas.
Būsimieji maisto saugos inžinieriai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: kalbos kultūrą ir raštvedybą, filosofijos įvadą, užsienio kalbą; bendruosius teorinius inžinerijos pagrindų dalykus: matematiką, bendrąją ir neorganinę chemiją, organinę chemiją, elektrotechniką, informacijos technologijas, žmogaus saugą, inžinerinę grafiką, analizinę chemiją, fizikinę koloidų chemiją, cheminės analizės metodus, mikrobiologiją, technologinių procesų chemiją, kokybės vadybą, ekonomiką, teisės pagrindus, procesų modeliavimą;
specialaus lavinimo dalykus: laboratorijų veiklą, augalinio maisto technologiją ir įrenginius, gyvūninio maisto technologiją ir įrenginius, maisto kokybės valdymą ir užtikrinimą, projektavimo pagrindus;
laisvai pasirenkamuosius studijų dalykus, kurie sudaro 5 procentus studijų programos apimties. Iš viso studijuojami 27 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: kompiuterinės grafikos praktika, pažintinė praktika įmonėje; cheminės analizės praktika, praktika įmonės analitinėje laboratorijoje; maisto kokybės ir saugos praktika, technologinė ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendrieji, automatizuoto projektavimo ir braižymo, laboratorinės technikos įgūdžiai, bei specialieji, žaliavų, gamybos proceso ir produkcijos kokybės vertinimo, gamybinio proceso saugos organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijos baigiamos baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus maisto saugos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, chemijos inžinerijos studijų krypties programas.
Maisto saugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti kokybės ir saugos laboratorijos darbuotoju-analitiku, vadovybės atstovu maisto kokybei ir saugai, kokybės vadybininku, technologu, meistru maisto pramonės įmonėse, perdirbančiose žemės ūkio produkciją, pradėti verslą.
Asmuo, įgijęs maisto saugos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti aptikti ir nustatyti analitę, formuluoti fizikinės, cheminės, mikrobiologinės analizės užduotį ir apdoroti rezultatus, vykdyti taikomuosius tyrimus;
- gebėti įvertinti žaliavų ir maisto priedų funkcines technologines savybes ir naudojimo efektyvumą - mokėti analizuoti, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, dirbti komandoje, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti, naudotis informaciniais šaltiniais ir informacijos technologijomis, parinkti kokybiškas žaliavas ir maisto priedus maisto produktų gamybai, įvertinti pagamintos produkcijos kokybę, valdyti ir vertinti technologinį procesą;
- gebėti diegti prevencinę maisto saugos ir kokybės vadybos sistemą, analizuoti verslo aplinką ir rinkos būklę, parinkti bendravimo ir bendradarbiavimo metodus, planuoti maisto saugos ir kokybės padalinio veiklą.
Norintiems siekti maisto saugos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti maisto saugos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti maisto pramonės įmonėse kokybės ir saugos laboratorijos darbuotoju-analitiku, vadovybės atstovu maisto kokybei ir saugai, kokybės vadybininku, technologu, meistru maisto pramonės įmonėse, perdirbančiose žemės ūkio produkciją, pradėti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju