Mokymo programos
Kompiuterinių tinklų administravimas
Valstybinis kodas: 653E14001
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta parengti specialistus, kurie gebėtų projektuoti, diegti ir aptarnauti organizacijų vietinius ar išplėtotus kompiuterių tinklus, atskirus tinklų segmentus, internetą ir intranetą, administruoti Windows ar UNIX sistemas, planuoti, koordinuoti ir įdiegti organizacijų informacijos saugumo priemones, vykdyti kasdienines vartotojų administravimo bei techninės ir programinės kompiuterių tinklų įrangos priežiūros funkcijas įvairiose darbo aplinkose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji kompiuterinių tinklų administravimo specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus (kalbos kultūrą ir raštvedybą, filosofiją, užsienio kalbą), studijų pagrindų dalykus (matematiką, fiziką, informacijos technologijas, inžinerinius skaičiavimus kompiuteriu, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, elektrotechnikos pagrindus, elektronikos pagrindus, programavimą) bei specialaus lavinimo dalykus (kompiuterių tinklus, programavimo technologijas, duomenų bazes, Linux sistemas, Windows sistemas, kompiuterių tinklo saugą.
Iš viso studijuojami 33 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams..
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė, gamybinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kompiuterių ir kompiuterių tinklų priežiūros, kompiuterių tinklų projektavimo, diegimo bei kompiuterių tinklo sistemų administravimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus kompiuterinių tinklų administravimo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, informatikos inžinerijos studijų krypties programas.
Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti kompiuterių tinklų administravimo inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs kompiuterinių tinklų administravimo inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti pagal užsakovo pageidavimus specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterių tinklus, jų techninę ir programinę įrangą, nustatyti kompiuterių tinklo vertę bendrais kokybės parametrais, administruoti kompiuterių tinklo sistemas, veiksmingai naudotis techninėmis ir programinėmis automatizuoto projektavimo ir dokumentavimo priemonėmis, kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuoti kompiuterius ir jų tinklų techninę ir programinę įrangą, įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
- žinoti kompiuterių tinklų ir programų projektavimo ir diegimo metodus ir būdus, programavimo, algoritmų sudarymo bei analizės, informacinių technologijų ir programų inžinerijos pagrindus, programavimo ir interneto technologijas bei žmogaus ir kompiuterio sąveikos būdus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Kompiuterinių tinklų administravimo inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal kompiuterinių tinklų administravimo studijų programą.
Norintiems siekti kompiuterinių tinklų administravimo inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kompiuterinių tinklų administravimo inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję kompiuterių tinklų administravimo inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti kompiuterių tinklų administratoriumi ir kompiuterių tinklų įrangos priežiūros specialistu įvairiuose biuruose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju