Mokymo programos
Multimedijos technologija
Valstybinis kodas: 653E10003
Kodas pagal ISCED: 52121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti multimedijos inžinierius, kurie gebėtų vadovauti įvairių reklamos ir marketingo įmonių, telekomunikacijų bendrovių, leidybos, turizmo, prekybos, švietimo, elektroninės leidybos įmonių ar įstaigų ir jų padalinių darbui, organizuoti ir valdyti multimedijos produktų kūrimą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji multimedijos inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus (filosofiją, sociologiją, anglų kalbą, kalbos kultūrą ir raštvedybą), studijų pagrindų dalykus (fiziką, matematiką, informacijos technologijas, duomenų bazes, kompiuterinę grafiką, programavimą, rinkodaros planavimą ir valdymą, medija komunikaciją, teisę), specialiuosius profesinius dalykus (grafinį dizainą, video ir audio technologiją, animaciją, elektroninę leidybą, skaitmeninės spaudos technologiją, vizualizaciją ir simuliaciją, interaktyvią multimediją).
Iš viso studijuojami 27 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: informacinių technologijų ir programavimo įvadinė, video ir audio technologijos, elektroninės leidybos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami multimedijos produktų – tinklalapių, žiniatinklio svetainių ir portalų, kompiuterinės grafikos, animacijos produktų, audio ir video reklamos, elektroninių leidinių kūrimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus multimedijos technologijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, informatikos inžinerijos studijų krypties programas.
Multimedijos technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti multimedijos inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs multimedijos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti išanalizuoti multimedijos produkto poreikį, sukurti jo koncepciją, dizainą, parinkti ir taikyti tinkamą technologiją, sukurti ir publikuoti tinklalapius, žiniatinklio svetaines ar portalus, kompaktinius diskus su interaktyviais elementais, sukurti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, ją animuoti, modeliuoti gaminius, vizualizuoti procesus, kurti video reklamą, publikuoti elektroninius leidinius, vadovauti įvairių reklamos ir marketingo įmonių, telekomunikacijų bendrovių, leidybos, turizmo, prekybos, švietimo, elektroninės leidybos įmonių ar įstaigų ir jų padalinių darbui, organizuoti ir valdyti multimedijos produktų kūrimą; žinoti ir taikyti multimedijos standartus, medijos rūšis, informacijos ir jos perdavimo tiksliniams vartotojams technologiją, multimedijos elementus ir jų integravimo galimybes, perspektyvias multimedijos plėtojimo ir taikymo galimybes, multimedijos verslo aplinkos vertinimo ir rinkos tyrimo metodus;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Multimedijos inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal multimedijos technologijos studijų programą.
Norintiems siekti multimedijos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti multimedijos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję multimedijos inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriais įvairių reklamos ir marketingo įmonių, telekomunikacijų bendrovių, leidybos, turizmo, prekybos, švietimo, elektroninės leidybos įmonių ar įstaigų bei jų padalinių inžinieriais ar vadovais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju