Mokymo programos
Dantų technologija
Valstybinis kodas: 653B84002
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti dantų technikus, kurie gebėtų pagaminti veido, burnos ir dantų protezus, vertinti protezo kokybę ir atsižvelgiant į gydytojo odontologo nurodymus ištaisyti galimus trūkumus, tvarkyti dalykinę bei medicinos dokumentaciją ir verslo apskaitą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji dantų technikai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofijos ir teisės pagrindus, mikrobiologiją, higieną, verslo ekonomiką ir vadybą ir kt., studijų pagrindų dalykus: psichologijos, anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus, dantų estetiką, piešimą ir modeliavimą, žmogaus saugą ir kt., specialiuosius profesinius dalykus: dantų technologijos medžiagas, išimamųjų dantų protezų gaminimo pagrindus, techniką ir technologijas, neišimamųjų dantų protezų gaminimo pagrindus, techniką ir metalokeraminių protezų gaminimo technologijas, lankinių dantų protezų gaminimo pagrindus ir techniką, ortodontiją.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 32 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: mokomoji, baigiamoji ir specializacijos praktika dantų protezų gamybos laboratorijose ir klinikose. Praktinių studijų trukmė - 27 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami veido, burnos ir dantų protezų bei įtvarų gaminimo, protezo kokybės vertinimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu ir išlaikius baigiamąjį egzaminą (teorinį ir praktinį). Baigusiajam suteikiamas odontologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir dantų techniko profesinė kvalifikacija.
Baigus dantų technologijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos studijų krypties programas.
Dantų technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti dantų technikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dantų techniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti dantų techniku.
Asmuo, įgijęs dantų techniko kvalifikaciją, turi:
- gebėti pritaikyti dantų protezą pagal individualias ir spalvines paciento dantų ypatybes, nustatyti žandikaulių ir dantų santykį, gaminti veido, burnos ir dantų protezus, ortodontinius aparatus bei įtvarus, įvertinti ir patarti dėl gaminamo protezo techninių galimybių ir konstrukcijos tinkamumo pacientui, ištaisyti jau pagamintų dantų protezų netikslumus, vertinti dantų protezo ir ortodontinio aparato kokybę bei atsižvelgti į gydytojo odontologo nurodymus dėl protezo tinkamumo, nukenksminti ir sterilizuoti daugkartinio naudojimo instrumentus, tvarkyti dokumentaciją, tvarkyti verslo apskaitą
- žinoti bendrąją žmogaus anatomiją ir fiziologiją, burnos ir dantų anatominę sandarą (sąkandžių rūšis ir funkcijas), dantų protezų ir ortodontinių aparatų gamybai skirtus darbo įrankius bei prietaisus, įvairių medžiagų kenksmingumą, dantų techniko teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę, galiojančių medicinos normų reikalavimus
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su gydytojais odontologais ir kitais specialistais
Dantų techniko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal dantų technologijos studijų programą.
Norintiems siekti dantų techniko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dantų techniku nėra pripažįstami.
Įgiję dantų techniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti dantų techniku licencijuotose dantų protezų gamybos laboratorijose bei kurti individualią įmonę, susijusią su dantų protezų gamyba.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju