Mokymo programos
Baldų ir medienos dirbinių gamyba
Valstybinis kodas: 653J53001
Kodas pagal ISCED: 52154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti technologus, kurie gebėtų kurti naujus gaminius ir taikyti technologinius procesus, vykdyti technologinio proceso ir produkcijos kokybės kontrolę, tirti medienos apdirbimo ir baldų pramonės rinką, planuoti ir organizuoti įmonės/padalinio veiklą, vadovauti darbuotojams, dirbti komandoje, priimti sprendimus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji baldų ir medienos dirbinių gamybos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofijos įvadą, kalbos kultūrą ir raštvedybą, psichologijos pagrindus, užsienio kalbą, studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, mechaniką, elektrotechnikos pagrindus, konstrukcines medžiagas, informacijos technologijas, inžinierinę braižybą, žmogaus saugą, verslo ekonomiką ir vadybą; specialiuosius profesinius dalykus: grafinį projektavimą, medienos dirbinių konstravimą, gamybos automatizavimą, transporto sistemas ir dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Baldų gamybos technologijos (baldų gamybos technologiją, specialųjį dizainą)
- Medienos apdirbimo technologijos (medienos apdirbimo technologiją, konstrukcinių elementų atsparumą)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiesiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 32 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė mokomoji, kvalifikacinė, gamybinė-technologinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami baldų ir medienos dirbinių gamybos technologinio proceso pažinimo, gaminių projektavimo ir jų gamybos, technologinio proceso ir gaminamos produkcijos kokybės vertinimo, vadovavimo darbuotojams ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus baldų ir medienos dirbinių studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslo srities, pramonės inžinerijos studijų krypties programas.
Baldų ir medienos dirbinių gamybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju