Mokymo programos
Leidybos ir spaudos technologijos
Valstybinis kodas: 653J52001
Kodas pagal ISCED: 52121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ikispaustuvinių procesų ir spaudos technologus, kurie gebėtų vadovauti įvairių poligrafijos pramonės įmonių – leidyklų, spaustuvių, reklamos agentūrų ir jų padalinių darbui, organizuoti ir valdyti leidybos ir poligrafijos technologinius procesus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji poligrafijos technologai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofiją, užsienio kalbą, kalbos kultūrą ir raštvedybą; studijų pagrindų dalykus: chemiją, fiziką, matematiką, informacijos technologijas, kompiuterinę braižybą, mechaniką, darbų saugą, leidybos sistemas, poligrafijos technologiją, poligrafijos medžiagų chemiją; specialiuosius profesinius dalykus: grafinį dizainą, techninį redagavimą, vaizdų apdorojimą, poligrafijos įvadą ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Ikispaustuvinių procesų technologijos (maketavimą, reklamą, elektroninę leidybą)
- Spaudos technologijos (poligrafijos technologiją, poligrafijos įrengimus, specialias technologijas)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiesiems studijų dalykams. Iš viso studijuojamas 31 dalykas.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: specialybės įvadinė, specialybės technologinė, gamybinė-technologinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo kompiuterinėmis leidybos programomis ir poligrafine technika, teorinių žinių taikymo sprendžiant technologines užduotis, technologinio proceso organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus leidybos ir poligrafijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, pramonės inžinerijos studijų krypties programas.
Leidybos ir poligrafijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti poligrafijos technologu.
Asmuo, įgijęs poligrafijos technologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti vadovauti įvairių poligrafijos pramonės įmonių – leidyklų, spaustuvių, reklamos agentūrų ir jų padalinių darbui, organizuoti ir valdyti ikispaustuvinius, spaudos ir pospaudybinius poligrafijos technologinius procesus, parengti ir naudoti techninę dokumentaciją, planuoti ir kontroliuoti medžiagų, technologinės įrangos ir darbo jėgos poreikį, projektuoti ir valdyti gamybos procesą bei kontroliuoti jo valdymo kokybę, sudaryti sveikas ir saugias darbo sąlygas, naudotis technine literatūra, informacinėmis technologijomis ir sistemomis, atlikti ekonominę leidybos ir poligrafijos verslo aplinkos analizę ir priimti sprendimus,
- žinoti leidybos, leidinių techninio redagavimo, parengimo spaudai ir spausdinimo techninius reikalavimus, poligrafijos technologijas bei technologinių procesų standartus, leidybą reglamentuojančius teisės aktus, poligrafijos gamybai ir poligrafinėms medžiagoms taikomus aplinkosaugos reikalavimus, verslo aplinkos vertinimo ir rinkos tyrimo metodus
- mokėti identifikuoti gamybos ir technologinių procesų valdymo problemas, savarankiškai numatyti ir parinkti sprendimus, atsakingai dirbti, kritiškai mąstyti, komunikuoti užsienio kalba
Poligrafijos technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal leidybos ir poligrafijos studijų programą.
Norintiems siekti poligrafijos technologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti poligrafijos technologu nėra pripažįstami.
Įgiję poligrafijos technologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti ikispaustuvinių procesų, spaudos technologais, leidyklų, spaustuvių, reklamos agentūrų ar kitų poligrafijos įmonių bei jų padalinių vadovais, kurti savo įmonę, kurios veikla susijusi su leidyba, leidinių spausdinimu, reklama.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju