Mokymo programos
Farmakotechnika
Valstybinis kodas: 653B21001
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti farmakotechnikus, kurie gebėtų verstis farmakotechniko praktika, parduoti (išduoti) vaistinių prekes ir vaistinius preparatus, teikti informaciją apie jų vartojimą ir laikymo sąlygas, gaminti ekstemporalius vaistinius preparatus, tvarkyti vaistinių preparatų ir vaistinių prekių atsargas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji farmakotechnikai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: lietuvių kalbos kultūrą ir raštvedybą, lotynų kalbą, filosofijos įvadą, teisės pagrindus, taikomuosius tyrimus, užsienio kalbą, informacijos technologijas, psichologijos pagrindus, žmogaus saugą, anatomiją, studijų pagrindų dalykus: vaistų technologiją, chemiją, profesinį bendravimą, farmakologiją, farmakoterapiją, farmakogenetiką, farmakognoziją, fitoterapiją, farmacinio darbo organizavimą, farmacinę priežiūrą, farmacinę chemiją, klinikinę farmaciją, neatidėliotiną medicinos pagalbą, reklamą, pardavimą ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: vaistų gamybos ypatumų ir apiforminimo, vaistų farmakologinės klasifikacijos ir vaistažolių paruošos, farmacijos organizavimo ir klinikinių situacijų analizės praktika. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo vaistinėse ir kitose farmacijos įmonėse ir įstaigose, ekstemporalių vaistinių preparatų gamybos, informacijos teikimo apie vaistų vartojimą, šalutinį poveikį ir laikymo sąlygas ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir farmakotechniko profesinė kvalifikacija.
Baigus farmakotechnikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų sdtudijų srities, farmacijos studijų krypties programas.
Farmakotechnikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti farmakotechnikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Farmakotechniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti farmakotechniku.
Asmuo, įgijęs farmakotechniko kvalifikaciją, turi:
- gebėti aptarnauti klientus ir teikti jiems informaciją apie vaistus, suprasti farmacinės veiklos valdymo, vaistų kainodaros ir vaistų kompensavimo principus, tinkamai išdėstyti vaistines medžiagas pagal jų farmakologines grupes, vartojimo ypatumus ir laikymo sąlygas, parinkti pagamintiems vaistams tarą ir etiketes, įvertinti ar receptas išrašytas teisingai ir taisyklingai, paaiškinti vaistų vartojimo indikacijas, suderinus su gydytoju siūlyti alternatyvas, išklausyti klientą, įvertinant jo sveikatos būklę ir atpažįstant ligų simptomus bei sindromus, populiarinti racionalų vaistų vartojimą, paaiškinti klientui atskirų vaistų formų vartojimo ypatumus, vaistažolių veikimo nesuderinamumus, auginimo ir vaistinės žaliavos ruošimo reikalavimus bei ypatumus, tikrinti vaisto sudėtyje esančių vaistinių medžiagų dozes, parinkti optimalų vaistų gamybos metodą bei kokybiškai gaminti ekstemporalius vaistus
- žinoti vaistinės asortimento prekių grupes, jų išdėstymo, vaistų laikymo taisykles namuose, vaistų gamybos reikalavimus, vaistinių medžiagų nesuderinamumą, vaistų gamyboje naudojamas pagalbines medžiagas, priemones ir įrenginius, homeopatinių vaistų, vaistažolių veikliąsias medžiagas, vaistinių medžiagų fizines ir chemines savybes, gavimo šaltinius, vaistų gamybos būdus
- mokėti dirbti kasos aparatu, kompiuterių programomis ir tvarkyti dokumentaciją, kvalifikuotai siūlyti, rekomenduoti ir parduoti vaikų mitybos, priežiūros ir kosmetikos prekes, tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus, bendradarbiauti, ugdyti bendrąsias vertybes bei formuoti profesinės etikos nuostatas
Farmakotechniko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal farmakotechnikos studijų programą.
Norintiems siekti farmakotechniko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti farmakotechniku nėra pripažįstami.
Įgiję farmakotechniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti farmakotechniku vaistinėse, kitose farmacijos įmonėse ir įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju