Mokymo programos
Biomedicinos diagnostika
Valstybinis kodas: 653B81002
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti technologus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti diagnostinius tyrimus, vertinti jų rezultatus, vykdyti tyrimų vidaus ir išorinę kokybės kontrolę, organizuoti privačią veiklą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji biomedicininės diagnostikos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofiją, profesinę etiką, verslo ekonomiką ir vadybą, psichologijos pagrindus, anatomiją ir fiziologiją ir kt., studijų pagrindų dalykus: biocheminius, bendruosius klinikinius ir hematologinius tyrimus, mikrobiologiją, citologiją ir histologinę techniką, epidemiologiją ir infektologiją, klinikinė patologiją ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- laboratorinės diagnostikos (imunohematologinius, hormonų, aplinkos ir maisto mikrobinės taršos tyrimus)
- patologijos ir teismo medicinos diagnostikos ( patologinę anatomiją ir fiziologiją, patologijos diagnostiką, teismo mediciną, toksikologinius tyrimus)
- funkcinės diagnostikos (funkcinės diagnostikos tyrimų fizikinius pagrindus, funkcinės diagnostikos tyrimų pagrindus)
- radiologijos(rentgeno) diagnostikos (radiologinių tyrimų fizikinius pagrindus, radiologinių tyrimų pagrindus)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojama 30 dalykų.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: I ir II mokomosios, baigiamoji ir pasirinktos specializacijos praktika. Praktinių studijų trukmė - 25 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami diagnostinių tyrimų atlikimo, tyrimų kokybės kontrolės, saugos ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama specialybės praktinio pasirengimo egzaminu ir specializacijos baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus biomedicininės diagnostikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos studijų krypties programas.
Biomedicininės diagnostikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti biomedicininės diagnostikos technologu.
Asmuo, įgijęs biomedicininės diagnostikos technologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti darbą laboratorijose, parengti darbo vietą, sukurti saugią darbo aplinką, paruošti darbo priemones, imti, priimti ir gabenti mėginius ištyrimui, dirbti su laboratorine įranga bei informacijos technologijomis, atlikti tyrimus pagal galiojančias metodikas bei tarptautinius (ISO) standartus, vertinti tyrimų rezultatus, vykdyti vidaus kokybės kontrolę, laiduoti tyrimų patikimumą atlikti mokslo taikomuosius tyrimus
- žinoti Nacionalinės sveikatos politikos principus, vaistų grupes, jų poveikį organizmui, pasiskirstymą audiniuose, nepageidaujamą šalutinį ir žalingą poveikį žmogui bei įtaką tyrimų rezultatams
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, kolegomis ir pacientais
Biomedicininės diagnostikos technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal biomedicininės diagnostikos studijų programą.
Norintiems siekti biomedicininės diagnostikos technologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biomedicininės diagnostikos technologu nėra pripažįstami.
Įgiję biomedicininės diagnostikos technologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti biomedicininės diagnostikos technologu visų lygių sveikatos priežiūros institucijose, visuomenės sveikatos centruose, moksliniuose tyrimo institutuose bei kitose institucijose, atliekančiose diagnostinius tyrimus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju