Mokymo programos
Kosmetologija
Valstybinis kodas: 653B95003
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kosmetologus, gebančius teikti kosmetologines paslaugas grožio salonuose ir mobiliąsias kosmetologines paslaugas nespecializuotose vietose, atlikti įvairios paskirties kosmetines procedūras, dirbti su įvairių firmų medžiagomis, priemonėmis bei aparatūra, konsultuoti klientus, vertinti ir parinkti kosmetikos priemones, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji kosmetologijos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: psichologijos pagrindus, teisę, verslo ekonomiką ir vadybą, anatomiją, fiziologiją, histologiją ir kt.; specialiuosius profesinius dalykus: epidemiologiją ir alergologiją, bendrąją ir estetinę chirurgiją, moters sveikatą, odos ir venerines ligas, fizinę mediciną kosmetologijoje, farmakologiją, kosmetinę diagnostiką, bendrąją kosmetologiją, kosmetinę chemiją ir medžiagotyrą ir kt.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 32 dalykai.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: kosmetiko darbų pagrindų, klinikinių pagrindų, kosmetinių prekių konsultanto, kosmetinių procedūrų atlikimo metodikos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kosmetologinių procedūrų atlikimo bei darbo su kosmetinėmis medžiagomis ir aparatūra, klientų konsultavimo ir kosmetinių priemonių parinkimo bei kt. įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus kosmetologijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos studijų krypties programas.
Kosmetologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kosmetologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kosmetologu.
Asmuo, įgijęs kosmetologo kvalifikaciją, turi:
gebėti teikti kosmetologines paslaugas, vertinti kliento estetinius poreikius, sudaryti individualų kosmetinės priežiūros procedūrų planą, atlikti kosmetines procedūras, užtikrinti kosmetinių paslaugų kokybę ir pažangių technologijų taikymo galimybes, teikti mobiliąsias kosmetologines paslaugas nespecializuotose vietose, neįgaliems ir vyresnio amžiaus žmonėms, atlikti kosmetines procedūras kliento namuose, analizuoti kosmetinių medžiagų paskirtį ir poreikį, parinkti įrangą bei priemones konkrečioms kosmetinėms procedūroms atlikti, organizuoti kosmetologinės priežiūros verslą ir kontroliuoti veiklos kokybę, pildyti dokumentaciją, organizuoti kosmetologinės įrangos bei priemonių reklamą ir platinimąžinoti norminius aktus, reglamentuojančius kosmetologijos įmonės organizavimą ir veiklą, reklamą, saugaus darbo bei higienos normas, teikiant kosmetologines paslaugas, užkrečiamųjų ir alerginių ligų prevencijos priemones, kosmetikos gaminių tarptautinius standartus ir saugojimo taisykles, kosmetologinių aparatų paskirtį, kosmetologinės įrangos techninius parametrus ir eksploatacijos taisykles, saugos reikalavimus, dirbant su elektros prietaisais, sveikos ir pakitusios odos požymius, pokyčių etiopatogenezę ir terminologiją, atliekamų procedūrų galimus šalutinius poveikius, įvairias odos reakcijas į kosmetines medžiagas
- mokėti bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais, atsakingai, kruopščiai dirbti, savarankiškai spręsti iškylančias darbo eigoje problemas
Kosmetologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal kosmetologijos studijų programą.
Norintiems siekti technologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kosmetologu nėra pripažįstami.
Įgiję technologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kosmetologu privačiuose grožio salonuose ir kabinetuose, sveikatingumo centruose, kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2012-07-22

Baigiau dekoratyvines kosmetikos kosmetikes spec. Vilniaus profesinio mokymo centre, ar yra galimybe mokytis neikivaizdziai Jusu kolegijoje?