Mokymo programos
Bendrosios praktikos slauga
Valstybinis kodas: 653B70005
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, kurie gebėtų organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą, mokyti pacientus (pavienius asmenis, šeimas, bendruomenę) tausoti sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir kitais sveikatos priežiūros nariais, plėtoti slaugos praktiką, tirti pacientą, atlikti gydomąsias procedūras.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: mikrobiologiją, higieną ir dietetiką, profesinės etikos, psichologijos, teisės pagrindus ir kt., studijų pagrindų dalykus: anatomiją, fiziologiją ir patologijos pagrindus, biofiziką ir radiologiją, biochemiją, bendrąją, terapinę, chirurginę, geriatrinę slaugą, farmakologiją, vaikų priežiūrą ir slaugą ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- bendruomenės slaugos (bendruomenės slaugos teoriją)
- anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos (anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos teoriją)
- vaikų slaugos (vaikų slaugos teoriją)
- psichikos sveikatos slaugos (psichikos sveikatos slaugos teoriją)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 28 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: I-oji, II-oji, III-oji mokomosios ir pasirinktos specializacijos praktika. Praktinių studijų trukmė – 33 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pacientų slaugos, jų parengimo tyrimams, gydomųjų procedūrų, komandinio darbo ir kt. gebėjimai
Studijų programa baigiama kvalifikaciniu egzaminu, o specializacija - baigiamuoju darbu. Baigusiajam studijas suteikiamas slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus bendrosios praktikos slaugos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, slaugos krypties programas.
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti bendrosios praktikos slaugytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytoju.
Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, turi :
gebėti vertinti paciento gyvybinius poreikius ir jo savirūpos išgales, sudaryti slaugos planą ir slaugyti pacientą, analizuoti ir vertinti slaugymo veiksmingumą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos tausojimo mokymą, integruoti pagrindinius sveikatos grąžinimo (reabilitacijos) ir stiprinimo principus bei metodus: praktinę slaugytojo veiklą, skleisti profesinę slaugytojo patirtį, integruoti socialinio darbo organizavimo ir socialinės rūpybos principus į slaugytojo veiklą, dalyvauti atliekant ar pačiam atlikti slaugos tyrimus, parengti pacientus instrumentiniams ir laboratoriniams tyrimams, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas vertinti ir reaguoti, atlikti skiriamas gydymo procedūrasžinoti slaugos teorijas ir modelius, asmens ir aplinkos higienos, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, profesinės etikos vertybes, mokymo ir mokymosi metodus, psichologines grupių ir konfliktų ypatybes, komandinio darbo principusmokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros komandos nariais, pacientais ir jų šeimos nariais
Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal bendrosios praktikos slaugos studijų programą.
Norintiems siekti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bendrosios praktikos slaugytoju nėra pripažįstami.
Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrosios praktikos slaugytoju visų lygių asmens sveikatos priežiūros institucijose ir įstaigose, atitinkančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju