Mokymo programos
Akušerija
Valstybinis kodas: 653B72001
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti akušerius, kurie gebėtų savarankiškai arba specialistų komandoje prižiūrėti nėščiosios ir vaisiaus sveikatą, priimti gimdymą, prižiūrėti naujagimį, teikti specializuotas moters sveikatos priežiūros paslaugas licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei, kai kuriais atvejais, moters namuose, bendruomenėje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji akušeriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: anatomiją ir fiziologiją, patologiją, biofiziką ir biochemiją, radiologijos, psichologijos, teisės pagrindus ir kt., specialiuosius profesinius dalykus: akušeriją, nėščiosios anatomiją, fiziologiją ir vaisiaus vystymąsi, higieną, bendrąją slaugą, ginekologiją, chirurgiją, klinikinių dalykų pagrindus, reanimaciją ir anesteziologiją, neonatologiją ir kt.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 35 dalykai.
Praktinės studijos vyksta nuosekliai per 6 semestrus: orientacinė, bendrosios slaugos, akušerinės-ginekologinės slaugos, intensyvios ir pooperacinės slaugos, nėščiųjų priežiūros, akušerijos ir baigiamoji praktika. Bendra praktikų trukmė - 47 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami nėščiosios ir vaisiaus sveikatos priežiūros, gimdymo priėmimo, naujagimio priežiūros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju teorijos ir praktikos egzaminu. Baigusiajam suteikiamas slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija.
Baigus akušerijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, slaugos studijų krypties programas.
Akušerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti akušeriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Akušerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti akušeriu.
Asmuo, įgijęs akušerio kvalifikaciją, turi:
- gebėti teikti patarimus šeimos planavimo klausimais, nustatyti nėštumą, stebėti normalaus nėštumo eigą, atliekant būtinus tyrimus, padėti pasirengti gimdymui, motinystei bei tėvystei, rūpintis moterimi gimdymo metu bei reikiamomis priemonėmis stebėti vaisiaus būklę gimdoje, priimti savaiminį gimdymą, prižiūrėti naujagimį, prireikus jį gaivinti, rūpintis motina ir prižiūrėti ją pogimdyminiu laikotarpiu, patarti naujagimio priežiūros klausimais, taikyti gydytojo nurodytą gydymą, teikti būtinąją pagalbą pagal akušerio kompetenciją, esant grėsmingoms motinos ir vaiko sveikatos būklėms
- žinoti akušerinės-ginekologinės pagalbos organizavimo Lietuvoje principus, medicinos etikos ir deontologijos reikalavimus, socialinių kultūrinių, ekonominių veiksnių įtaką moters sveikatai, moters ir vaiko sveikatos apsaugos teisines bei socialines garantijas, ligų profilaktikos problemas, motinos ir vaiko sveikatos stiprinimo kokybinius rodiklius, sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją, šeimos psichologijos pagrindus, moters ir naujagimio anatomijos, fiziologijos ir patologijos ypatumus, akušerijoje vartojamus vaistus, galimą jų neigiamą poveikį motinai ir vaisiui
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti su moterimi, jos šeima, kolegomis
Akušerio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal akušerijos studijų programą.
Norintiems siekti akušerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti akušeriu nėra pripažįstami.
Įgiję akušerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti akušeriu savarankiškai ir sveikatos priežiūros specialistų komandoje, teikdami paslaugas licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tam tikrais atvejais pacienčių namuose, bendruomenėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju