Mokymo programos
Ergoterapija
Valstybinis kodas: 653B32002
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ergoterapeutus, kurie gebėtų atlikti individualų fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimą, parinkti ergoterapijos gydymo metodus, ortopedines bei technines priemones, sudaryti, analizuoti ir koreguoti ergoterapijos programą; vadovauti grupinėms ir individualioms ergoterapijos procedūroms, suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji ergoterapijos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: žmogaus saugą, filosofijos, teisės, psichologijos pagrindus ir kt., studijų pagrindų dalykus: anatomiją, fiziologiją, patologiją, fizinę mediciną ir socialinę reabilitaciją, dailės, medžio ir tekstilės darbų terapiją, ergoterapijos teoriją ir tyrimo metodus ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 33 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: orientacinė, mokomoji ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ergoterapijos gydymo metodų parinkimo, ergoterapijos programos analizės ir korekcijos, vadovavimo procedūroms ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ergoterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigus ergoterapijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, reabilitacijos studijų krypties programas.
Ergoterapijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ergoterapeutais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ergoterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ergoterapeutu.
Asmuo, įgijęs ergoterapeuto kvalifikaciją, turi:
- gebėti parinkti ergoterapijos tyrimo metodus, atlikti individualų fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimą, analizuoti jo rezultatus, priimti sprendimą, parinkti ortopedines, technines priemones ir išmokyti jomis naudotis; analizuoti ir koreguoti ergoterapijos programą, vadovauti grupinėms ir individualioms ergoterapijos procedūroms, užtikrinti ergoterapijos paslaugų kokybę ir saugumą; mokyti pacientus ir jų artimuosius, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, dirbti komandoje; konsultuoti sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistus
- žinoti žmogaus morfologiją, fiziologiją, patologiją, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, žmogaus veiklą, jos prigimtį, fizinių pratimų poveikio morfologinius, fiziologinius ir biocheminius mechanizmus sveikam ir sergančiam organizmui, žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo principus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir kūrybiškai, tolerantiškai bendradarbiauti su kolegomis, pacientais ir jų artimaisiais.
Ergoterapeuto kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal ergoterapijos studijų programą.
Norintiems siekti ergoterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ergoterapeutu nėra pripažįstami.
Įgiję ergoterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti ergoterapeutu sveikatos priežiūros, profesinės reabilitacijos, vaikų su negalia ugdymo, specifinėse socialinės reabilitacijos, globos įstaigose, pensionatuose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose, institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia, savivaldybių padaliniuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju