Mokymo programos
Kineziterapija
Valstybinis kodas: 653B31004
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kineziterapeutus, kurie gebėtų įvertinti paciento fizinį ir psichinį pajėgumą, išsivystymą bei ypatybes, sudaryti paciento kineziterapinių priemonių planą, fizinio aktyvumo bei kineziterapinėmis procedūromis ligoniui grąžinti sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną, bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų šeimos nariais, dalyvauti komandinėje veikloje, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, teisingai įvertinti ir suteikti neatidėliotiną medicinos pagalbą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji kineziterapijos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: anatomiją, fiziologiją, žmogaus saugą, filosofijos, teisės pagrindus ir kt., studijų pagrindų dalykus: patologiją, mikrobiologiją, farmakologiją, ergonomiką, kineziologiją, biomechaniką, bendrąją kineziterapiją, sąnarių mobilizaciją, gydomuosius pratimus ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 33 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: orientacinė, mokomoji ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami masažo, gydomųjų pratimų atlikimo, kineziterapinių priemonių plano sudarymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigus kineziterapijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, reabilitacijos studijų krypties programas.
Kineziterapijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kineziterapeutais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kineziterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti kineziterapeutu.
Asmuo, įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir įvertinti paciento fizinį aktyvumą, parinkti metodikas atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą paciento sveikatos būklę, sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą, įvertinti kineziterapijos programos efektyvumą, informuoti pacientus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus, konsultuoti kineziterapijos klausimais medicinos ir kitų sričių specialistus, teikti metodinę pagalbą, kompleksiškai taikyti aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, masažo, fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius, supažindinti pacientus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis ir jų naudojimu
- žinoti morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, fizinių pratimų, masažo poveikį sveikam ir sergančiam organizmui, žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo, reabilitacijos principus, pagrindinius kineziterapijos tikslus ir uždavinius, fizinių faktorių poveikį žmogaus organizmui
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, lanksčiai spręsti problemas, tolerantiškai dirbti komandoje, bendradarbiauti ir bendrauti
Kineziterapeuto kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal kineziterapijos studijų programą.
Norintiems siekti kineziterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kineziterapeutu nėra pripažįstami.
Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju