Mokymo programos
Meno Dirbinių Iš Tekstilės Gamintojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440021505
Kodas pagal ISCED: 42321
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Meno dirbinių iš tekstilės gamintojas mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi pradinio siuvimo technologijos, siuvimo ir siuvinėjimo mašinų bei drėgninio šiluminio apdorojimo įrengimų, sukirpimo pagrindų, tekstilinių medžiagų mokslo, tekstilinių audinių dekoravimo, juosmeninių ir petinių drabužių modeliavimo, konstravimo ir siuvimo technologijos, tekstilinių suvenyrų siuvimo technologijos, informacinių technologijų, darbuotojų saugos ir sveikatos.

1. 2. praktinių įgūdžių:
Mokomasi dirbti su siuvimo ir siuvinėjimo mašinomis bei drėgninio šiluminio apdorojimo įrengimais, sukirpimo pagrindų, tekstilinių audinių parinkimo, derinimo, bei audinių ir drabužių dekoravimo tradicinėmis ir šiuolaikiškomis priemonėmis ir būdais, juosmeninių ir petinių drabužių modeliavimo, konstravimo ir siuvimo, defektų pastebėjimo ir jų pašalinimo, tekstilinių suvenyrų siuvimo, klientų aptarnavimo, sukurtų tekstilinių gaminįų pateikimo, eksponavimo demonstravimo ir realizavimo.

1.3. Bendrųjų dalykų:
Darbų saugos, erdvinės kompozicijos, piešimo, tapybos, braižybos, ekonomikos ir verslo pagrindų, informacinės technologijos, fotografijos, civilinės saugos

1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
Valstybinė kalbos kultūra ir specialybės kalba, choreografija, tautodailė

2. Mokomosios (65 savaičių trukmės) ir baigiamoji praktika (15 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse , siuvimo įmonėse ir salonuose, užuolaidų siuvimo įmonėse, suvenyrų gaminimo įmonėse.
3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos.
1. sėkmingai baigęs meno dirbinių iš tekstilės gamintojo programą įgyja dirbinių iš tekstilės gamintojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
-Projektuoti, piešti ir braižyti drabužių modelius ir tekstilinius suvenyrus;
-Konstruoti ir sukirpti sukurtus drabužius ir tekstilinius suvenyrus;
-Naudotis siuvimo ir siuvinėjimo mašinomis , drėgninio šiluminio apdorojimo įrengimais;
-Apdoroti rankiniu mašininiu siuvinėjimu dekoruotas pagrindines siuvinių detales (tekstilinius audinius, tekstilinių suvenyrų ir petinių drabužių);
-Siuva meniškai dekoruotus tekstilinius audinius ir iš jų originalius drabužius, meniškus tekstilinius suvenyrus
-Savarankiškai apipavidalinti kelių dalių kostiumą ir tekstilinius suvenyrus;
-Teikti paslaugas užsakovams.

1.Darbo aprašymas

Meno dirbinių iš tekstilės gamintojas
piešia, kuria ir projektuoja meniškus nesudėtingo kirpimo drabužių modelius ir drabužius, tekstilinius suvenyrus, juos techniškai profesionaliai pasisiuva pagal užsakovo ar savo asmeninius poreikius; naudoja įvairius meninius audinio, drabužių ir drabužių detalių dekoravimo būdus, atliktus tradiciniu ir moderniu mašininiu ir rankiniu aplikavimu bei siuvinėjimu; profesionaliai pritaiko siuvimo, siuvinėjimo, dekoravimo technikas ir technologiją, kompozicijos pagrindus, sukirpimo ir siuvimo pagrindus; nusimanantį apie tekstilės medžiagų ir siūlų rūšis, jų savybes, kokybę ir defektus, dirba su naujausia įranga , eksponuoja ir demonstruoja darbužius ir tekstilinius suvenyrus, vertinti ir supranta lietuvių liaudies tradicinį meną, charakteringai nustato jo esminius skirtumus ir savitumus, taiko tradicinės kultūros meno reliktų dvasią ir mintį šiuolaikinių drabužių ir tekstilinių suvenyrų kūrime, dirba kompiuterine technika, nustatyti gaminio vertę, savikainą, dirbta savarankiškai ar kolektyve įvairiose siuvimo įmonėse, salonuose, sukurtus gaminius realizuoja mugėse, tautodailės ir dailės salonuose. Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės įrengimo ir aprūpinimo techninio lygio, o dirbant savarankiškai darbo priemonės ir įranga sukaupiama palaipsniui.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje meno dirbinių iš tekstilės gamintojo kvalifikaciją gali dirbti savarankiškai individualiose įmonėse sukurtus gaminius realizuodamas mugėse, tautodailės ir dailės salonuose ar kolektyve įvairiose siuvimo įmonėse ir salonuose, suvenyrų gamybos įmonėse. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
Profesijos mokytojas Gintarė Markevičienė
2005 04 021

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus dailiųjų amatų mokykla Alytus S. Dariaus ir S. Girėno g. 27
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju