Mokymo programos
Paramediko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440072503
Kodas pagal ISCED: 42372
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Sveikatos priežiūra
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos poreikio pagrindimas:
Šiuolaikinis medicininių paslaugų lygis bei asmens ir visuomenės sveikatos išsivystymo laipsnis reikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie gebėtų konkuruoti darbo rinkoje ir lanksčiai dirbti, skatintų naujų darbo vietų sukūrimą.
Paramediko specialybės darbuotojų rengimą diktuoja geresnė žmonių gyvenimo kokybė, pakitęs požiūris į neatidėliotiną ikistacionarinės pagalbos teikimą nelaimės (įvykio) vietoje.
2. Programos tikslas:
parengti paramediko specialybės darbuotoją, kuris aukšta profesine kompetencija, dorovinėmis ir etinėmis vertybėmis (nepakenkimo, gailestingumo, lygybės, teisingumo principais), kokybiškai taikytų įgytas teorines žinias bei praktinius įgūdžius paramediko praktikoje ir atitiktų ES šalyse šios srities specialistams keliamus reikalavimus.
3.Programos statusas:
tai nauja, IV-os pakopos, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visose mokymo įstaigose, turinčiose Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją.
Mokomasi:

4.Specialiųjų dalykų:
4.1. specialiųjų dalykų teorijos:
Mokomasi darbuotojų saugos ir sveikatos, pirmosios medicinos pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios medicinos teikimo pagrindų, sveikos gyvensenos, medicinos etikos, anatomijos, fiziologijos, patologijos, mikrobiologijos, katastrofų medicinos pagrindų, prevencinės medicinos, ekologijos, informacinių technologijų, bendravimo psichologijos, specialybės užsienio kalbos, vairavimo teorijos.
4.2. praktinių įgūdžių:
Mokomasi pirmosios medicinos pagalbos teikimo, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubios medicinos pagalbos teikimo, sveikos gyvensenos, medicinos etikos taikymo, katastrofų medicinos pagrindų, prevencinės medicinos, automobilių vairavimo įgūdžių.


4.3. Bendrųjų dalykų:
- ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos

4.4. Bendrakultūrinių dalykų:
estetikos, kūno kultūros, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos.

5. Gamybinė praktika (40 savaičių trukmės) gali būti atliekama mokyklos mokymo bazėje, valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, GMP stotyse ir skyriuose, ligoninių pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariatų areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje ir kt.

6. Pagal programos mokymo planą vykdomi tarpiniai ir mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminai. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Ramiantis jų rezultatais, suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.

Sėkmingai baigęs paramediko mokymo programą įgyja paramediko kvalifikaciją ir kompetencijas:
-įvertinti paciento anatominę, fiziologinę ir patologinę būklę,
-įvertinti paciento organizmo funkcijas, iš kurių vienai sutrikus kyla pavojus žmogaus gyvybei,
-teikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių, traumų ir pavojingų aplinkos veisnių atveju sveikatos priežiūros specialisto priežiūroje arba savarankiškai;
-transportuoti nukentėjusiuosius,
-naudotis pirminės prevencinės medicinos profilaktikos priemonėmis, spec paskirties automobilio medicininėmis priemonėmis,
-konsultuoti nukentėjusiuosius, jų šeimos narius,
-žinoti kelių eismo taisykles ir mokėti vairuoti spec. paskirties transporto priemonę.

1. Darbo aprašymas:
Paramedikas - ikistacionarinės pagalbos teikimo specialistas, atliktų darbą sveikatos priežiūros specialisto priežiūroje arba dirbtų savarankiškai, įvykus nelaimingam atsitikimui įvairiose , rizikos faktorių turinčiose situacijose ( ūmių būklių, traumų, pavojingų aplinkos veiksnių atvejais), iškilus pavojui dėl žmogaus gyvybės.

2. Profesinės perspektyvos:
Paramedikas galės dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose, GMP stotyse ir skyriuose, ligoninių pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariatų areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Kaunas Karaliaus Mindaugo pr. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju