Mokymo programos
Tekstų Rinkėjo Ir Maketuotojo Kompiuteriais Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 447021304
Kodas pagal ISCED: 42321
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Menas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
vykdant specialiųjų poreikių asmenų integraciją į darbo rinką išaugo poreikis suteikti maketuotojo kompiuteriais kvalifikaciją neįgaliesiems, įgalinančią sėkmingai adaptuotis naujoje technologinėje aplinkoje bei galimybes dirbti ir teikti kvalifikuotas paslaugas.

2. Programos tikslas:
parengti tekstų rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriais specialybės darbuotojus, galinčius dirbti įvairiose leidyklose, spaustuvėse, reklamos ir dizaino firmose, kur atliekami spaustuvinio paruošimo darbai. Asmenų su negalia darbinės motyvacijos atstatymas, savarankiškumo ugdymas, integravimasis į darbo rinką.

3.Programos statusas:
tai ketvirtosios pakopos mokymo programa, skirta maketuotojo kompiuteriais kvalifikacijai įgyti, asmenims, turintiems specialiuosius poreikius:
fizinius (judėjimo) - sunkus, vidutinis ir lengvas lygis;
klausos - lengvas lygis;
fizinė negalios (vidaus organai) - sunkus, vidutinis ir lengvas lygis;

Programos anotacija:

1. Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų).
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Tekstų rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriais mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos:
teksto rinkimo ir redagavimo, leidybinės sistemos, maketavimo, kompiuterinės grafikos, vaizdų apdorojimo, spalvų modelių, informacijos ir komunikacijos, techninės ir programinės įrangos, brėžinių skaitymo, kompozicijos ir dizaino, grafinės automatizuotojo projektavimo sistemos Autocad, skaičiuoklės, leidybinės teisės, specialybės anglų kalbos, pateikčių, raštvedybos, darbuotojų saugos ir sveikatos;
1. 2. praktinių įgūdžių:
kompiuterių ir programinės įrangos, spausdinimo technologijos "akląja" sistema, teksto redagavimo, darbo su grafiniu redaktoriumi, maketavimo technologijos, specialiųjų efektų grafiniams objektams sukurti, pagalbinių leidybinių sistemų funkcijų naudojimo, vizitinių kortelių, reklaminių skelbimų, iškabų, brošiūrų, blankų kūrimo ir maketavimo, iliustracijų skenavimo ir jų apdorojimo naudojant programinę įrangą, teksto ir grafikos komponavimo, spalvų modelių taikymo, skaidrių rengimo, naudotis internetu, informacinių technologijų, darbuotojų saugos ir sveikatos;
1.3. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos;
1.4. bendrakultūrinių dalykų:
valstybinės kalbos kultūra ir specialybės kalba, estetika (profilinė), gydomoji mankšta.

2. Mokomoji (37 savaičių trukmės) ir baigiamoji praktika (15 savaičių trukmės) atliekama centro praktinio mokymo kabinete, leidyklose, spaustuvėse.

3. Pagal programos mokymo planą vykdomi baigiamieji kvalifikacijos egzaminai. Egzaminų komisiją nustatyta tvarka tvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

………………………………………………………………………………………………………………….
Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1. darbo aprašymas
2. profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos.
1. sėkmingai baigęs tekstų rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriu mokymo programą įgyja maketuotojo kompiuteriais kvalifikaciją ir kompetencijas:
-maketuoti knygas, laikraščius, žurnalus, brošiūras ir kt.;
-rinkti ir redaguoti tekstus;
-braižyti įvairias geometrines figūras;
-apdoroti, retušuoti, atlikti skenuotų vaizdų montažą;
-gerai valdyti kompiuterinę techniką;
-kurti įvairius ženklus, logotipus, blankus, reklaminius bukletus, plakatus.


1. Darbo aprašymas

Tekstų rinkėjas ir maketuotojas kompiuteriu maketuoja knygas, laikraščius, žurnalus, brošiūras ir kt. Renka tekstus, juos redaguoja, išdėsto tekstą ir paveikslus puslapyje, naudodamiesi grafinėmis programomis braižo įvairias geometrines figūras, jas didina, mažina, užpildo spalvomis. Moka apdoroti, retušuoti, atlieka skenuotų vaizdų montažą. Išmano kompozicijos bei dizaino pagrindus, rašybos ir skyrybos taisykles, standartinius korektūros ženklus, pagrindines objekto grafinio kūrimo priemones, leidybinių sistemų instrumentus. Valdo kompiuterinę techniką, dirba su teksto redaktoriumi MS Word, grafiniu redaktoriumi Corel Draw, leidybine sistema Page Maker ir kt. Kuria įvairius ženklus, logotipus, blankus, reklaminius bukletus, plakatus. Tekstų rinkėjas ir maketuotojas dirba leidyklose, spaustuvėse, reklamos ir dizaino firmose, kur atliekami spaustuvinio paruošimo darbai.

2.Profesinės perspektyvos

Teksto rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriu profesija yra perspektyvi. Kuriasi nedidelės privačios spaustuvės, reklamos firmos, leidžiami nauji periodiniai leidiniai, kuriems reikalingi profesionalūs darbuotojai, galintys dirbti šiuolaikine programine įranga. Šios specialybė darbo rinkoje yra paklausi. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiška, kvalifikacijos kėlimo kursuose ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Vyr. profesijos mokytojas Irmantas Grimalauskas

2006-02-06


LR Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006-02-21 A. Urnavičius

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju