Mokymo programos
Orlaivių pilotavimas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 601H41001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Vientisosios studijos
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti orlaivių pilotus, gebančius vykdyti skrydžius orlaiviais arba sraigtasparniais, galintį dirbti Lietuvos ir tarptautinėje oro transporto sistemoje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą, I klasės sveikatos pažymėjimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji orlaivių pilotai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus (matematiką, fiziką, chemiją, elektrotechniką, teorines mechanikas, žmonių saugą), studijų programos pagrindų dalykus (skraidybą, aviacinę meteorologiją, skrydžių valdymo teoriją, radijo ryšio taisykles, mikroprocesorinę ir skaitmeninę techniką, aviacinę ir skrydžių saugą), specialaus lavinimo dalykus (žmogaus fiziologiją ir psichologiją pilotams, orlaivių ryšio sistema, aviacinę anglų kalbą, aviacinius prietaisu, aviacinius variklius ir kitus dalykus), gilinamojo lygio dalykus (skrydžio dinamiką, orlaivių kompiuterines sistema, oro teisę, orlaivių konstrukcijas, oro vežimų vadybą ir kitus dalykus).
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: skrydžių lėktuvu ir treniruoklyje praktika, speciali skrydžių praktika. Praktinių studijų trukmė – 9 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami skrydžių vykdymo orlaiviais ar sraigtasparniais, navigacijos, ekstremalių situacijų valdymo, skrydžių organizavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju specialiųjų profesinių studijų darbu. Baigusiajam suteikiamas orlaivių piloto bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus orlaivių pilotavimo studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Orlaivių pilotavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti orlaivių pilotais. Sveikatos būklė turėtų leisti gauti I klasės sveikatos pažymėjimą.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti orlaivių bei sraigtasparnių piloto darbą.
Asmuo, įgijęs inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti valdyti orlaivius ir sraigtasparnius, saugiai pakilti ir nutūpti, valdyti orlaivių ir sraigtasparnių prietaisus ir sistemas, atpažinti gedimus, stebėti matavimo prietaisų parodymus, vadovaujantis jais, operatyviai daryti išvadas ir imtis optimaliausių veiksmų, išklausyti ir suvokti gaunamus pranešimus, gerai suprasti rašytinius su darbu susijusius dokumentus, naudotis vizualiosios navigacijos žemėlapiais;
- žinoti orlaivio ir sraigtasparnio konstrukciją ir veikimo principus, variklius, prietaisų konstrukciją ir jų parodymų reikšmes, fizikos ir chemijos dėsnius, jų sąveiką bei poveikį atmosferiniams reiškiniams ir meteorologinėms sąlygoms, radiolokacines, ryšių ir navigacijos sistemas, jų veikimo principus ir naudojimą, skrydžių, žmonių (įgulos ir keleivių) saugos reikalavimus, oro teisės, oro vežimų vadybos reikalavimus, labai gerai mokėti anglų kalbą, įskaitant OP ryšio frazeologiją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas, turėti gerą orientaciją ir gerą reakciją, būti emociškai stabiliu ir mandagiu.
Inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal orlaivių pilotavimo studijų programą.
Norintiems siekti inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir I klasės sveikatos pažymėjimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti orlaivio pilotu nėra pripažįstami.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti orlaivių pilotais Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju