Mokymo programos
Skrydžių valdymas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 601H41002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Vientisosios studijos
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti skrydžių vadovus, gebančius valdyti skrydžius įvairiomis sąlygomis, atlikti nesudėtingus oro transporto mokslinius tyrimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Sveikatos būklė turėtų atitikti III klasės sveikatos pažymėjimo reikalavimus.
Būsimieji skrydžių vadovai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus (matematiką, fiziką, chemiją, elektrotechniką, inžinerinę grafiką, aeronavigaciją), studijų pagrindų dalykus (skraidybą, aviacinę meteorologiją, skrydžių valdymo teoriją, radijo ryšio taisykles, aviacinę ir skrydžių saugą ir kitus dalykus), specialaus lavinimo dalykus (skrydžių valdymo ryšio sistemas, aviacinę anglų kalbą, radionavigacijos metodus, skrydžių valdymo radiolokacines sistemas ir kitus dalykus) bei gilinamojo lygio dalykus (skrydžio valdymo taisykles, skrydžių valdymo kompiuterines sistemas, oro teisę, skrydžio principus ir orlaivių charakteristikas, oro vežimų vadybą, oro eismo paslaugų technologijas ir kitus dalykus).
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: po II kurso – 3 savaitės, po III kurso ? 4 savaitės, po IV kurso ? 4 savaitės. 9 semestre studentai 3 savaites dirba skrydžių vadovų pamainose. Visa praktinių studijų trukmė ? 23 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami skrydžių valdymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju specialiųjų profesinių studijų darbu. Baigusiajam suteikiama skrydžių vadovo kvalifikacija.
Baigus skrydžių valdymo studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Skrydžių valdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti skrydžių valdymo bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti skrydžių vadovo darbą.
Asmuo, įgijęs inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti palaikyti ryšį su orlaiviu, nukreipti orlaivį pagal maršrutą arba į oro uostą, pateikti orlaiviams tikslius nurodymus dėl nusileidimo ar pakilimo, teikti tikslią informaciją apie oro sąlygas, užtikrinti tinkamų atstumų tarp orlaivių išlaikymą, valdyti neįprastas situacijas, pavojus, neplanuotus skrydžius, nustatyti skraidančių aparatų gedimus, juos šalinti, skaityti žemėlapius;
- žinoti oro teisę, oro eismo organizavimą, skrydžių pagal prietaisus taisykles, oro vežimų vadybą, tarptautinius civilinės aviacijos normatyvus, skrydžių saugos reikalavimus, oro uostų signalinių sistemų konstrukciją ir veikimo principus, skrydžių valdymo ryšio, radiolokacines ir kompiuterines sistemas, jas sudarančius prietaisus ir jų valdymo principus, radionavigacijos metodus, skrydžių valdymo teoriją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas, turėti gerą orientaciją ir gerą reakciją, būti emociškai stabiliu ir mandagiu, labai gerai mokėti aviacinę anglų kalbą.
Inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal skrydžių valdymo studijų programą.
Norintiems siekti inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir III klasės sveikatos pažymėjimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti skrydžių vadovu nėra pripažįstami.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti skrydžių vadovais Lietuvos ir tarptautiniuose skrydžių valdymo centruose civilinėje ir karinėje aviacijoje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju