Mokymo programos
Dailė Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612W10011
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Dailės studijų programa skirta rengti dailininkus, gebančius šiuolaikiškai ir savarankiškai spręsti įvairias kūrybinio pobūdžio užduotis, išmanančius dailės kūrinių komponavimo principus ir dėsningumus, gebančius naudotis šiuolaikinėmis dailės raiškos technikomis ir technologijomis bei aktyviai taikančius jas praktikoje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: specialybės užsienio kalbą, kultūros istoriją, informacijos valdymą, audiovizualinio meno pagrindus, ergonomiką, specialybės kalbos kultūrą, filosofijos pagrindus, studijų srities bendrųjų pagrindų ir specialiuosius (profesinius) dalykus - priklausomai nuo pasirinktos šakos:
1. Dizaino (dizaino teoriją ir istoriją, projektinę grafiką, projektavimą, dizaino alternatyvas, medžiagų technologiją ir konstravimą, maketavimą, konstrukcijas, kursinį darbą).
2. Grafikos (piešimą ir skulptūrą, grafiką, tapybą (akvarelę), kompiuterinę ir taikomąją grafiką, tipografiką, meno filosofiją ir meno vadybą).
3. Poligrafijos (piešimą ir fotografiją, inžinerinę grafiką, kompiutrinę braižybą, ikispaustuvinius procesus ir ikispaustuvinę įrangą, poligrafiją, poligrafines medžiagas, spaustuvės darbo organizavimą, mikroekonomiką, vadybos etiką ir autorines teises).
4. Tapybos (tapybą, kompoziciją, meno istoriją, meno vadybos pagrindus, piešimą, plastinę anatomiją, dailės alternatyvas).
Praktinių studijų forma priklauso nuo pasirinktos šakos. Dizaino šakos studentai atlieka gamtos formų ir paveldo, technologinę ir projektavimo praktikas (240 val.), grafikos - du plenerus ir poligrafinę praktiką spaustuvėje (280 val.), tapybos - tris vasaras vyksta į plenerus (360 val.), poligrafijos - atlieka 3 poligrafines praktikas spaustuvėse (360 val.). Visų šakų programose numatyta priešdiplominė praktika (160 val.).
Studijų programa baigiama baigiamuoju diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiama dailės bakalauro kvalifikacija.
Baigus dailės studijų programą, studijas galima tęsti dailės krypties magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti savarankišką dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro kvalifikacija, turi:
- gebėti pagal savo specializaciją (dizainerio, grafiko, poligrafo, tapytojo), savarankiškai kelti meninius savirealizacijos tikslus ir uždavinius ir intelektualiai juos spręsti, pagal įgytą kvalifikaciją, gebėti naudotis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis plastinės raiškos priemonėmis, būdais, technikomis ir technologijomis, novatoriškai jas derinti, jungti, kuriant modernius dailės kūrinius, interjerus ar konstruojant atskirus buities daiktus. Asmuo turi gebėti orientuotis šiuolaikinėje Lietuvos ir pasaulio meninėje aplinkoje, suprasti ir vertinti kitų autorių kūrybą, patį kūrybinį procesą, reaguoti į pasaulinius dailės pokyčius, puoselėti bendrąsias kultūrines vertybes, bendražmogiškuosius idealus.
- žinoti tradicinius ir šiuolaikinius meninės kūrybos principus, metodus ir priemones; nacionalinės kultūros ir meno tradicijas, jų santykį su pasaulio kultūromis ir papročiais, jų istorinius pokyčius; išmanyti šiuolaikinio meno bei estetinės daiktinės aplinkos formavimo tendencijas ir kryptis, išmanyti meno vadybos principus ir sistemą.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Dailės bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dailės studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti grafikos, tapybos, dizaino, poligrafijos meno parodose, įvairiuose šiuolaikinio meno projektuose, dirbti dailininkais, dailininkais-konsultantais įvairiose įstaigose, institucijose, steigti vizualinės reklamos įmones ar dizaino studijas, dirbti dailininko-poligrafo kūrybinį darbą, spaustuvių skyrių vadovais, vizualines reklamos srityje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju