Mokymo programos
Dailė ir dizainas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X14007
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Dailės bakalauro, dailės ir dizaino studijų programa skirta rengti plataus profilio dailės ir dizaino mokytojus, gebančius dirbti kūrybinį ir pedagoginį darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės ir dizaino mokytojai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: užsienio kalbą, kultūros istoriją, informacijos valdymą, audiovizualines technologijas, ergonomiką, lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos pagrindus; studijų pagrindų dalykus: dvimatę kompoziciją ir šriftą, dizaino teoriją, raidos ir pedagoginę psichologiją, psichologijos įvadą, skulptūrą, projektinę grafiką, ugdymo sistemas, trimatę kompoziciją, socialinę pedagogiką ir psichologiją, moksleivio sveikatą ir ugdymo higieną, medžiagų technologiją ir konstravimą, hodegetiką, dizaino didaktiką, dailės didaktiką, piešimą ir grafiką, tapybą ir kompoziciją, meno istoriją, dizaino istoriją ir specialybinius dalykus: dailę ir jos dėstymo metodiką, grafinį dizainą ir jo dėstymo metodiką, pramonės gaminių dizainą ir jo dėstymo metodiką, interjero dizainą ir jo dėstymo metodiką, studijų krypties alternatyvas, atlieka dizaino kursinį darbą ir kt.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: gamtos formų ir paveldo praktika, piešimo pleneras, tapybos pleneras, dviejų etapų pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė - 560 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pedagoginio darbo, mokinių mokymo tapyti ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus dailės ir dizaino studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities bei menos studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Dailės ir dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti dailės bakalaurais, dailės ir dizaino mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro laipsnis ir dailės ir dizaino mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailės ir dizaino mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro laipsnį ir dailės ir dizaino mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti ugdyti kūrybingai asmenybei būdingas savybes, nuolat tobulinti kompiuterinį raštingumą, naudojantis išsiugdytais oratoriniais įgūdžiais ir kūrybiniais gebėjimais, žodžiu ir vizualiai perteikti kūrybines žinias, ugdyti kūrybinius vaikų gebėjimus, taikyti įgytas žinias ir gebėjimus sėkmingai kūrybinei ir pedagoginei veiklai, perteikti dailės, dizaino kūrybos, projektavimo žinias ir įgūdžius, reikalingus bendram meniniam asmenybės išprusimui, paruošti būsimą vartotoją (kūrėją) specialiųjų profesinių gebėjimų įsisavinimui ir realizavimui, suteikti ir išugdyti dalykines dailės (vaizduojamoji dailė) ir dizaino (meninis projektavimas) žinias ir gebėjimus, savarankiškai spręsti kūrybines problemas ir uždavinius, kurti žmogaus fizines bei dvasines charakteristikas atitinkančią aplinką, kurti ir projektuoti dailės, dizaino kūrinius, daiktinės aplinkos objektus ir jų sistemas, savarankiškai vykdyti pedagoginę ir kūrybinę veiklą;
- žinoti pagrindines Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros, meno vertybes, jomis remtis kūrybos ir mokymo procese, išmanyti tradicinės ir šiuolaikinės dailės, dizaino kūrybos principus, meninės raiškos priemones ir jų mokymo metodikas, taikymą kūrybos ir mokymo procese, žinoti praeities ir šiuolaikinio meno ir daiktinės aplinkos projektavimo raidos kryptis, tendencijas, madas, žymiausius kūrėjus ir jų darbus, rankines ir kompiuterines kūrinių atlikimo technikas ir technologijas;
- mokėti tobulėti ir keistis, kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinius pasaulio meno ir daiktinės aplinkos pokyčius, dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą.
Dailės bakalauro laipsnį ir dailės ir dizaino mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dailės ir dizaino studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro laipsnio ir dailės ir dizaino mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailės ir dizaino mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro laipsnį ir dailės ir dizaino mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailės ir dizaino mokytoju įvairaus tipo švietimo įstaigose, dirbti kūrybinį dailininko arba dizainerio darbą savarankiškai arba įmonėse, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju