Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Politikos mokslai Priima 2011 metais 612L20003
Bakalauras
Politikos mokslai Priima 2011 metais 612L20005
Bakalauras
Politikos mokslai Priima 2011 metais 612L20001
Bakalauras
Politikos Mokslai Ir Europos Studijos Priima 2011 metais 612L20004
Bakalauras
Tarptautiniai santykiai Priima 2011 metais 612L20002
Bakalauras
Verslo finansų valdymas Priima 2011 metais 612N30002 Bakalauras