Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Policijos veikla Priima 2011 metais 612S21001 Bakalauras
Socialinė Pedagogika 61205S201 Bakalauras
Socialinė pedagogika 61205S202 Bakalauras
Socialinė pedagogika Priima 2011 metais 612X16002 Bakalauras
Socialinė Pedagogika Ir Psichologija 61205S203 Bakalauras
Socialinis darbas Priima 2011 metais 612L50002
Bakalauras
Socialinis darbas Priima 2011 metais 612L54001
Bakalauras
Socialinis darbas Priima 2011 metais 612L50003
Bakalauras
Socialinis Darbas 612L51001
Bakalauras
Socialinis darbas Priima 2011 metais 612L50001
Bakalauras
Socialinis darbas 62205S201 Bakalauras
Socialinis Darbas Medicinoje Priima 2011 metais 612L51001 Bakalauras