Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Katalikų tikyba Priima 2011 metais 612X13007
Bakalauras
Religijos mokslai 601V80001
Vientisosios studijos
Religijos mokslai* 601V80002
Vientisosios studijos
Religijos pedagogika Priima 2011 metais 612X13015
Bakalauras
Religijos pedagogika ir psichologija Priima 2011 metais 612X13036
Bakalauras