Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Dailėtyra Priima 2011 metais 612U90001
Bakalauras
Etnomuzikologija 61203H102 Bakalauras
Meno istorija 61203H103 Bakalauras
Menotyra Priima 2011 metais 612U90003
Bakalauras
Muzikologija 61203H105 Bakalauras
šiuolaikinio Meno Teorija Ir Praktikos 612U90002
Bakalauras
Teatrologija 61203H106 Bakalauras