Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Bioinformatika Priima 2011 metais 612I52001
Bakalauras
Informacinės sistemos Priima 2011 metais 612I20001 Bakalauras
Informacinės technologijos Priima 2011 metais 612I10003
Bakalauras
Informacinių technologijų paslaugų valdymas Priima 2011 metais 612I13001
Bakalauras
Informatika 61209P102 Bakalauras
Informatika Priima 2011 metais 612X13021
Bakalauras
Informatika Priima 2011 metais 612I10004
Bakalauras
Informatika Priima 2011 metais 612I10005
Bakalauras
Informatika Priima 2011 metais 612I10008
Bakalauras
Informatika Priima 2011 metais 612I10002
Bakalauras
Inžinerinė informatika Priima 2011 metais 612I13002
Bakalauras
Manotechnologijos ir medžiagotyra Priima 2011 metais 612F100++ Bakalauras
Programų sistemos Priima 2011 metais 612I30001
Bakalauras
Programų sistemos Priima 2011 metais 612I30002 Bakalauras
Taikomoji statistika ir ekonometrija Priima 2011 metais 612G310XX Bakalauras
Verslo informatika Priima 2011 metais 612I10006
Bakalauras
Verslo informatika Priima 2011 metais 612I20002
Bakalauras