Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Baldų ir medienos gaminių inžinerija ir dizainas Priima 2011 metais 612J50001 Bakalauras
Geodezija Priima 2011 metais 612H14001
Bakalauras
Inžinerinis dizainas* Priima 2011 metais 612H130?? Bakalauras