Mokymo programos
Įstaigos dokumentų tvarkymas ir apskaita. Privalomi dokumentų valdymo ir archyvų srities teisinio reglamentavimo aspektai
Lygmuo ir/ar tipas:
Kursai ir apmokymai
Administravimas

Anotacija arba apibūdinimas

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS 1. Teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos dokumentų valdymą. 2. Dokumentų apyvartos procedūrų bendroji apžvalga. 3. Įstaigos dokumentacijos planas: struktūra; rengimas, derinimas, tvirtinimas; Dokumentacijos plano papildymų sąrašas; Dokumentacijos plano suvestinė;Dokumentacijos planų, jų pildymo sąrašų ir dokumentacijos planų suvestinių saugojimo terminai. 4. Dokumentų administravimas: įstaigos dokumentų registrai įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas; gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. 5. Dokumentų bylos: bylų sudarymo principai ir dokumentų saugojimo terminai; laikino saugojimo bylų tvarkymo reikalavimai; ilgo ir nuotolinio saugojimo bylų tvarkymo reikalavimai; bylų tvarkymo dokumentų (vidaus apyrašo, baigiamojo įrašo, antraštinio lapo) rengimas. 6. Įstaigos dokumentų (bylų) rengimas saugoti: įstaigos dokumentų vertės ekspertizė; naikinti atrinktų bylų (dokumentų) akto rengimas; laikino saugojimo bylų apskaita (bylų sąrašai); ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apskaita (perduodamų saugoti ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų tikrinimo procedūros, dingusių dokumentų (bylų) akto rengimas, bylų įrašymo į apyrašus tvarka). 7. Dokumentų (bylų) saugojimas: reikalavimai saugant laikino saugojimo bylas; reikalavimai saugant ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas; privalomi dokumentų ir archyvų srities teisinio reglamentavimo aspektai juridiniams asmenims, atsakomybė už dokumentų saugojimą; likviduojamų nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo procedūros; valstybės archyvų sistema; priėjimas prie dokumentų; leidimai išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Dorevi Kaunas Romainių g. 66
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-02-22

kokia kursu kaina ?